2019-04-30

Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen

Arbetsmiljöverket har låtit sammanställa det vetenskapliga underlag som finns kring sambandet mellan dagsljus och hälsa i den nya rapporten ”Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen: Effekter på hälsa och beteende”.

Syftet är att få ett underlag för att förbättra framtida föreskrifter och att de som bygger ska få bättre underlag för att planera för goda ljusförhållanden från start.

Dagsljus viktigt för fysiskt och psykiskt välmående
Dagsljuset är viktigt för att reglera vår sömn- och vakenhetsrytm, gör att våra vitala organ fungerar på ett bra sätt och bidrar också till ett bra humör.

Den här kunskapssammanställningen går igenom aktuell forskning om hur tillgång på dagsljus, utblick och artificiellt ljus påverkar oss i arbetet.

Några frågeställningar som tas upp:

  • Vilka kopplingar finns mellan hälsa och tillgång till dagsljus och utblick på arbetsplatser inomhus?
  • Dagsljuset förändras i motsats till artificiellt ljus över dagen vad gäller belysningsstyrka, infallsvinklar och färgtemperatur.
  • Vilka betydelser för bibehållandet av god dygnsrytm har dessa faktorer för den sänkning av halten melatonin som exponering för dagsljus medför?
  • I vilken mån kan artificiellt ljus kompensera för brist på dagsljus och vilka negativa och eventuellt positiva konsekvenser kan det ha för arbetstagarna?
  • Vilka kopplingar finns mellan psykiskt välbefinnande och tillgång till utblick på arbetsplatser inomhus?
  • Kan brist på tillräcklig dagsljusexponering inomhus kompenseras med vistelse utomhus i samband med exempelvis betald förlängd lunchrast?

 

Kunskapssammanställningen är framtagen av Arne Lowden vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet i samarbete med Light Research Center i Troy, New York.