2017-03-30

Datormodell för studier av stabilitet och deformationer i volymelement

Förstudien ”FE-modell av en volymmodul – spännings- och stabilitetsanalys”* har tagit fram en FE-modell (Finita Elementmetoden är en numerisk beräkningsmetod för att lösa partiella differentialekvationer) för att studera deformationer och styvhet hos en typisk volymmodul för flerbostadshus i trä.

Modellen är gjord för att vara så snabb och flexibel som möjligt och kan simulera alla spik-, skruv- och bultförband i modulen.

Det visade sig att det går att skapa en snabb och effektiv modell vilket gör att det finns goda förutsättningar för att kunna simulera och analysera hela flerbostadshus med rimliga beräkningstider.

Projektdeltagare: Linnéuniversitet, OBOS Sverige och RISE (fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

Projektledare: Sigurdur Ormarsson, Linnéuniversitetet, sigurdur.ormarsson@lnu.se.

Ladda hem slutrapporten här.

 
BILDTEXT
Simulerade deformationer hos två väggelement och två volymmoduler när de belastas med horisontella krafter överst på elementen.