2016-10-03

Datormodell för studier av stabilitet och deformationer i volymelement

Förstudien ” FE-modell av en volymmodul – spännings- och stabilitetsanalys” ska skapa en datormodell av ett volymelement för att studera stabilitet och deformationer.

Volymelement används i de flesta träbyggsystem för flervåningshus och dimensioneras huvudsakligen med förenklade beräkningsmetoder.

Genom att skapa bättre beräkningsmodeller så skulle man kunna underlätta konstruktionsberäkningarna för hustillverkare och kanske också i nästa steg optimera konstruktionerna i högre grad än man gör idag.

Den modell som utvecklas ska kunna simulera det globala deformationsbeteendet hos en byggmodul samtidigt som man kan få en uppfattning om det interna kraft- och spänningsflödet.

Förstudien sker i samarbete mellan Linnéuniversitet, OBOS Sverige och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Grund för samverkan med fler hustillverkare
Målet är att lägga grunden för ett större projekt med fler hustillverkare. Då skulle vi kunna skapa bättre beräkningsmodeller för volymelementtillverkare för hela byggnader kopplade till en bygginformationsmodell för hela byggnaden. På så sätt kan man tidigt i projekteringsprocessen studera hur olika utformningar av byggnaden påverkar stabilitet och deformationer.

Mer information
För mer information kontakta projektledaren Sigurdur Ormarsson, Linnéuniversitetet, sigurdur.ormarsson@lnu.se.

High6
Det här är några av frågeställningarna som ställs i projektet High6 där man siktar på att bygga ett sexvåningshus i glas och trä i kombination med digitala plattformar. Läs mer om High6-projektet här.