2017-12-18

David Johansson, OBOS, fick Smart Housing Smålands innovations- och inspirationspris 2017

Priset 2017 gick till David Johansson, på OBOS som arbetar med att införa VR (Virtual Reality) och AR (Augmented Reality) i allt från planering till tillverkning och marknadsföring. Resultaten kan användas som inspiration och gott exempel för näringslivet.

AR innebär ett paradigmskifte i och med att man kan gå från tvådimensionella ritningar eller skärmar till ett tredimensionellt gränssnitt som adderas till verkligheten i realtid. David har arbetat med att ta fram tillämpningar för både VR och AR i trähustillverkning. Tre prototyper har tagits fram som visades upp vid Smart Housing Smålands inspirationsdag i Kalmar. Stöd vid montering av installationer i bjälklag (produktion), visualisering av hus på tomt (projektering/försäljning) och visualisering av rör/ledningar i väggar och tak (produktion/underhåll).

Juryns motivering
En viktig utgångspunkt och inriktning i Smart Housing Smålands arbete är öppen innovation och samverkan som på olika sätt stärker industrin. David har engagerat sig i detta genom sitt deltagande i olika förstudier. Hans insats inom Virtual Reality och Augmented Reality är så viktig att han nu anställts av OBOS. Demonstrationen av nyttan av de nya visualiseringsteknikerna i allt från planering till tillverkningsprocess och marknadsföring för träbyggindustrin har utgjort ett viktigt kunskapssteg framåt. Det kan nu användas som inspiration för övrig industri. David har med sitt arbete visat hur man kan visualisera information på ett lätt, tilltalande och tydligt sätt.

Projektfakta
Arbetet har genomförts i Smart Housing Småland-förstudier knutna till High6 som är ett projekt som syftar till att lyfta innovationsnivån inom bostads-, fastighets- och byggbranschen och därigenom skapa smarta och hållbara byggnader med stora värden för såväl miljön som den boende och fastighetsägaren.

Projektet tar sin utgångspunkt i dynamisk byggnadsinformationsmodellering (BIM) och är en viktig del i bostads-, fastighets- och byggbranschens digitala transformation. Trä och glas är grunden i sexvåningskonceptet som baseras på prefabricerade volymelement. Första husen byggs i Kalmar.

High6 är ett samarbete mellan OBOS Sverige och Smart Housing Småland med bland annat arkitektbyrån Tengbom som strategisk partner.

Jerry Eriksson, RISE Glas varit projektledare för VR- och AR-förstudierna knutna till projektet.

Resultaten är öppna för alla och publiceras löpande här: https://smarthousing.nu/projekt/high6-tra-och-glas-i-kombination-med-digitala-plattformar/

Om Smart Housing Smålands innovations- och inspirationspris
Smart Housing Småland delar ut ett årligt innovations- och inspirationspris till någon vars insats varit särskilt förtjänstfull under året. Pristagaren utses av processledningen.

Priset är designat av professor Erika Lagerbielke vid Linnéuniversitetet.

 

Bildtext: David Johansson, OBOS, fick Smart Housing Smålands innovations- och inspirationspris 2017 och Jerry Eriksson, RISE Glas ett hedersomnämnande som skicklig projektledare.