2020-04-21

Define/Refine – utställning om kritisk regionalism

I augusti öppnar Form/Design Center i Malmö utställningen ”Define/Refine – South Sweden Critical Regionalism in a Globalised World”, som tar sin utgångspunkt i begreppet kritisk regionalism. Fem team har valts ut att delta i utställningen och kommer på olika sätt diskutera och relatera till temat i södra Sverige.

Smart Housing Småland deltar i ett team med processledaren Kirsi Jarnerö tillsammans med arkitekterna Eva Haraldsson och Kristina Bornholm. Deras bidrag ”Framtidens boende är i byn: scenario kring utveckling av småländska byar” ifrågasätter urbaniseringens hållbarhet och om attraktiva och hållbara alternativ till staden kan skapas.

­– Vi vill med vårt bidrag ställa frågan om möjligheterna och fördelarna med landsbygden kan framhållas, och om det är viktigt att även på landsbygden får möjlighet till vackra miljöer. Ska krav på gestaltningen av byn finnas, och finns det strategier för de här frågorna? säger Kirsi Jarnerö.

Gestaltning av olika scenarier för Framtidens boenden är i byn är relevant både för allmänheten och den professionella diskussionen. För utställningen kommer följande scenarier undersökas:

SCENARIE 1/RADBYN
Den oskiftade byn ses ofta som en föredömlig och attraktiv boendemiljö. Kan radbyn vara ett angreppssätt vid förtätning av en by? Med avstamp i kulturhistorien om radbyn utforskas framtidens boende i byn.

SCENARIE 2/BYN PÅ LJUNGFRULIG MARK
Hur kan åkermark bebyggas? Bygger man vidare på de historiska torpgrunderna eller placeras boendet utspritt på åkermarken? Hur ser de alternativa ”Off grid” strukturerna ut för att bo en framtida by ut? Med avstamp i kulturhistorien om oskiftad mark till skiftad mark utforskas gestaltningen av framtidens boende i byn.

SCENARIE 3/MÖTESPLATSER I BYN
Hur används landsbygdens kyrkor som byggnader i framtidens by? Vilka verksamheter och funktioner lämpar sig och vad blir byggnadens roll? Med avstamp i historiska mötesplatser, som exempelvis kyrkan eller kyrkbacken, utforskas deras framtida roll och funktion.

Mer information
Utställningen ”Define/Refine – South Sweden Critical Regionalism in a Globalised World” pågår från 27 augusti till 15 november 2020.

Läs mer om utställningen här