2015-11-11

Deltidskurser i automation, brandteknisk dimensionering och FEM

Under våren ger Linnéuniversitetet kurser som är anpassade för dig som redan jobbar. Kurserna ges på deltid, de är framtagna i samverkan med trä- och byggbranschen, och du skickar in din ansökan via www.antagning.se!

Med start i januari erbjuds:  
Flexibel och integrerad automation i träindustriella processer (7.5 hp) För dig som är intresserad av att effektivisera produktion genom automation

Brandteknisk dimensionering av trähus (5 hp) Kursen riktar sig i första hand till konstruktörer, konsulter och brandingenjörer

Tillämpad FEM (7.5 hp) För beräkningsingenjörer och konstruktörer med intresse för modellering och simulering genom att använda finita element metoden (FEM)

De avgiftsfria kurserna ges på deltid och är anpassade för att kunna genomföras parallellt med en anställning vid ett företag. Kursdeltagarna träffas fysiskt vid några tillfällen per kurs, men stora delar av studierna genomförs på distans.

Har du frågor?
Hör av dig till ehtb@lnu.se.