2022-05-06

Den moderna och smarta glastekniken har sin givna plats i utvecklingen mot ett hållbart samhällsbyggande

Mikael Ludvigsson, RISE och Smart Housing Småland, höll inte mindre än två presentationer 26 och 28 april kring temat ”Glasets livscykel – från linjära till cirkulära processer” på den centrala scenen ”Nordbygg Talks”. Det var från åskådarplats verkligen engagerande framträdanden som lämnade få oberörda. Även Magnus Falk, RISE och Smart Housing Småland, fanns på plats under Nordbygg och visade upp klimatsmarta husgrunder i KL-trä och återvunnet glas. Stefan Karlsson och Lina Grund från RISE Glas var också på scen och presenterade glasrelaterade projekt under mässan.  

Glasets förmåga att släppa in ljuset i våra moderna boendemiljöer är en unik egenskap, och utvecklingen för glas i moderna bärande strukturer öppnar upp nya möjligheter inom såväl arkitektur som praktisk byggteknik.  

Nordbygg är Skandinaviens största bygg- och bostadsmässa, och pågick under 26-29 april efter några års uppehåll till följd av pandemin.  Såväl det moderna träbyggandet som innovativ glasteknik tog en ansenlig plats på mässan och Glasbranschföreningen anordnade framträdanden och seminarier på sin alldeles egna ”Glasets scen”.   

 – Glas har unika egenskaper och intar en given och stark position inom byggandet när vi går från ett linjärt till ett cirkulärt och smart tänkande genom att det bland annat går att återvinna till 100 procent. Men där är vi inte idag och för att nå den nivån kommer det att krävas ”folkbildning på riktigt” säger Mikael Ludvigsson.     

Glas är utan tvekan ett av de mest cirkulära material som används inom det moderna samhällsbyggandet, och det ligger därför i såväl byggbranschens som samhällets intresse att beakta vad det ger för utmaningar och möjligheter inom bygg- och bostadssektorn. Målsättningen – oavsett material – är att i framtiden kunna erbjuda klimatsmarta produkter som tillför större klimatnytta under användningen än den klimatpåverkan som orsakas för att tillverka dem.  

Nordbygg 2022
Magnus Falk Smart Housing Småland
Nordbygg 2022
Stefan Nordahl Hasopor, Magnus Falk Smart Housing Småland, Daniel Eliasson, Hasopor

 

Smarta funktioner  

En snabb teknik- och hållbarhetsutveckling i planglasindustrin gör det bland annat möjligt att i skikt reglera energiflöden och även mottagning för mobila nätverk – som underlättar samtalstäckning och dataöverföring i alla nät och oavsett operatör. Intressant utveckling sker också kring glas som bärande element för byggnation, vilket öppnar upp nya möjligheter för att exempelvis arbeta med ljusinsläpp inom arkitektur och energismarta lösningar inom byggteknik.  

Mikael Ludvigsson konstaterade också att vi befinner oss i en cirkulär gryning, där vi precis börjat återbruka och återvinna. Vi är i en lärandeprocess där det inte duger att ”av misstag” skicka in en brun glasflaska i en återvinningsbehållare för vitt glas.  

Husgrunder i KL-trä och återvunnet glas  

Magnus Falk från Smart Housing Småland demonstrerade en modell av en möjlig husgrund i KL-trä och med isolering av skumglas. Inom detta område bedrivs en förstudie som ska besvara frågan om det är möjligt att ersätta villagrunder i konventionell teknik i betong/cellplast med denna alternativa och CO2-snålare grund. 

Foto överst: Mikael Ludvigsson, Smart Housing Småland