2022-10-13

Derome bygger villa med lägre klimatavtryck i Halland

Hustillverkaren A-hus som ingår i koncernen Derome har tillsammans ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt, kallat Klivet, i Fjärås, Kungsbacka kommun. De testar nya material med låg klimatpåverkan som skall utvärderas både i produktion och under drift. En mängd givare är inbyggda i konstruktionen för att mäta fukt och temperatur.

Dagens traditionella isolering av mineralull som har ett högt klimatavtryck byts ut mot biobaserad isolering i alla väggar och bjälklag. Normalt byggs grunden i husen av betong och armering som ger stort CO2 avtryck. I detta projekt använder man istället en trägrund från Klara Byggsystem, dvs. en KL-träskiva med expanderad polystyrenisolering (EPS) under.

Smart Housing Småland har två förstudier inom båda dessa teknikutvecklingsprocesser under 2022. Avsikten med dem är att klargöra vilka goda egenskaper som redan finns i alternativen och vad som kan behöva utvecklas ytterligare för att bli självklara alternativ för småhussektorn i första hand men till viss del även i flervåningsbyggnader.

Viktor Norbäck, RISE Träbyggande driver en av förstudierna om bioisolering i trähus från Smart Housing Småland.

– Det gläder mig att industriella trähusbyggare visar intresse för biobaserad isolering och trägrund. Vi behöver minska vår klimatpåverkan när vi bygger och det är som Derome antyder ett kliv i rätt riktning. Det ska bli spännande att följa, säger Viktor Norbäck.

Magnus Falk, RISE och Smart Housing Småland höll ihop ansökan till BioInnovation där fokus var på minskade CO2 utsläpp genom mer biobaserade material så som bl.a. bioisolering och alternativa grunder med trä. Magnus berättar att han tycker det är intressant att få se en snabb och enkel montering av denna relativt nya trägrund på plats. Givarna kommer sedan att ge mätdata under några år för att se hur grunden i trä mår över tid.

– Vi kan prognostisera att det kommer en förändring av småhusmarknaden i takt med klimatdeklarationer och marknadens krav på klimatsmartare byggmaterial även för småhus, säger Magnus Falk.

Läs mer om Deromes projekt Klivet:

Är det dyrare att bygga hus med lägre klimatavtryck? (derome.se)

Klivet – mot klimatneutralt byggande | A-hus

Läs mer om Smart Housings förstudier:

Biobaserad lösull för minskad klimatpåverkan vid nybyggnation – Smart Housing Småland

Glas och trägrund – Förutsättningar, utmaningar och begränsningar för ett systemskifte inom byggandet med en utfasning av betonggrunder – Smart Housing Småland

 

Fotograf: Magnus Falk