2018-06-01

Det bubblar kring transparent intelligens!

Ett 25-tal personer från industrin, institut, akademi och finansiärer från Sverige och England träffades i Uppsala, inbjudna av Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet tillsammans med RISE Glas och Smart Housing Småland. Syftet var att diskutera hur man skulle kunna skapa ett kompetenscentrum för att fördjupa och accelerera utvecklingen av transparent intelligens och implementera den i olika typer av produkter.

Det bubblar kring transparent intelligens på många ställen i Sverige och Smart Housings temagrupp kring ämnet, ledd av Stefan Karlsson på RISE Glas är ett ställe där intressenter kan samlas kring utveckling och innovationer. Ett annat är LinkedIn-gruppen kring transparent intelligens.

Ett antal presentationer hölls som föregick diskussioner om vägen framåt mot ett kompetenscentrum. Här är några exempel:

Bättre inomhusluft
Lars Österlund, värden för dagen, från Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet forskar kring olika sätt att förbättra inomhusklimatet. Han berättade att vi tillbringar cirka 90 % av vår tid inomhus samtidigt som det finns beräkningar som visar på att upp till 30 % av dagens byggnader bidrar till ohälsa med sitt inomhusklimat. Här finns forskning framme som visar på möjligheterna att skapa luftrenande fönster som kan bidra till effektiva lösningar på problemet om man går vidare och utvecklar tekniken.

Ökad inomhuskomfort och energiprestanda
ChromoGenics är ett företag som lyckats kommersialisera sina dynamiska solskydd för fönster som förbättrar inomhuskomforten och spar energi. Greger Gregard berättade om resan från akademiskt avknoppningsföretag till att finna medel för att finansiera de stora investeringar som krävs för produktion i industriell skala. Han berättade att produktionsutvecklingen, och finansieringen av den, tagit cirka sju av de femton år som företaget varit i gång i anspråk. Nu när produktionen äntligen är på plats finns det fler och fler installationer av elektrokroma glas i byggnader och man siktar mot att kunna sälja sina utvecklade produkter i bygghandeln.

Transparent intelligens bidrar till FN:s hållbarhetsmål
Stefan Karlsson, RISE Glas berättade om hur transparent intelligens på olika sätt bidrar till FN:s hållbarhetsmål. Av de totalt 17 globala målen berättade han om elva konkreta exempel som olika transparent intelligenta tekniker kan bidra till. Det visar att området har stora möjligheter att på olika sätt bidra till en bättre värld.

Uppsala universitet och RISE kommer nu att leda det fortsatta arbetet framåt för att realisera ett kompetenscenter.