2016-10-24

Det finns tre viktiga områden att fokusera på: kunskap, kunskap och åter kunskap

Det säger Anders Josephsson, näringspolitiskt ansvarig, Sveriges Träbyggnadskansli som konstaterar att kunskap största hindret för ökat träbyggande.

Han skriver i ett inlägg att för att ställa om till ett hållbart byggande på riktigt krävs det ökad kunskap. Det krävs fortsatt forskning i materialutveckling, i processer och i affärssystem.

Det krävs civilingenjörer med kunskaper i träbyggnadsteknik. Det krävs montörer och konstruktörer. Det krävs arkitekter som vet hur man ritar i trä.

I takt med att allt fler inser träbyggandets stora fördelar och satsar på träteknik byggs kunskap- och kompetensbanken på.

Läs mer i inlägget om kunskapsbehovet här.