2021-11-30

Dialog med riksarkitekt Helena Bjarnegård

Den 23 november träffade Helena Bjarnegård, Sveriges riksarkitekt på myndigheten Boverket, och Maria Arnholm landshövding i Kronobergs län, tillsammans med Leila Aalto länsarkitekt i Kronobergs län ledande företrädare för hållbara livsmiljöer i länet.

Syftet för mötet var att utforska hur man från Kronobergs län på olika sätt kan bidra till framtidens hållbara livsmiljöer. Det händer mycket inom området och på EU nivå har initiativet för ett nytt europeiskt Bauhaus lanserats, vars ambitionen är att stödja utveckling för att skapa vackra, hållbara och inkluderande platser, produkter och levnadssätt och därmed påskynda den gröna omställningen.

Riksarkitekt Helena Bjarnegård gav en bild av den nationella inriktningen för arbetet med hållbara livsmiljöer. Kirsi Janerö på Smart Housing Småland, Maria Arnholm och Leila Aalto på Region Kronoberg gav inspiration kring pågående verksamhet som kommer att bidra till hållbara livsmiljöer, smarta materialval och en hållbar livsstil i städer och landsbygder. Samverkan pågår för att etablera en samhällsbyggnadsmässa i regionen och en metod för att stödja genomförandet av återkommande samhällsbyggandsmässor och testbäddar som visar upp innovation och utveckling samt bidrar till omställningen av byggsektorn till hållbara livsmiljöer.

Länets alla kommuner deltog med representanter för planering av den byggda miljön i samtalet om hur man i länet kan hjälpas åt för att förstärka arbetet för livskraftiga och hållbara livsmiljöer.

Gemensamt för samtalen i de fem grupperna var vikten av att utgå från platsens förutsättningar och ”tillsammansarbete” dvs samverkan i det offentliga, näringsliv och forskning, men framför allt med medborgarna.

Bild: Leila Aalto. Från vänster Helena Bjarnegård, Christel Gustafsson, Kirsi Jarnerö, Maria Arnholm, och Carin Lamme Lindh.