2017-03-30

Digitalisering och kompetensförsörjning nyckelfrågor

Region Kronoberg bjöd in till ett förmiddagsseminarium i Växjö på temat ”Vad behöver industrin i Kronoberg? Digitalisering – både utmaning och verktyg” som en del i Digitala veckan.

Mötesrummet var knökfullt av företag och organisationer som samlats i det nyinrättade Bravo HUB på Videum i Växjö som skapats speciellt för att understödja kreativa möten.

Förstudien ”Smart Industri i Kronoberg – Digitalisering”
Konsultbolaget Kontigo hade fått i uppdrag av Region Kronoberg att presentera förstudien ”Smart Industri i Kronoberg – Digitalisering”. Peter Kempinsky berättade att resultaten från förstudien gällde Kronoberg men att de från andra delar av landet fått en liknande bild. Det luddiga begreppet digitalisering är både en utmaning och ett verktyg.

Huvudfrågorna för tillverkningsindustrin i Kronoberg är digitalisering och kompetensförsörjning.

Peter konstaterade, -Man har nästan aldrig tidigare talat om tillverkningsindustrin i dessa sammanhang, när man har fokus på framtidens näringsliv. Men man har (i Kronoberg) en tung och duktig industri inom traditionell tillverkningsindustri och den pågående strukturomvandlingen sätter stort tryck på branschen.

Råd till Region Kronoberg för framtiden
– Koordinera, inte kreera och skapa nya aktörer
– Skapa sammahängande plattformar och strukturer, snarare än att betona enskilda delar
– Ta en central roll i det regionala utvecklingsarbetet
– Etablera former för direkt dialog med företagen för att identifiera behov och utmaningar

Automation kan göra oss till billigare underleverantörer än Kina
Rickard Olsson, vd på PG&WIP som tillverkar och levererar inredningsdetaljer med basen i Åseda berättade om sin företagsresa där en nyckelfaktor för succé är en hög automationsnivå.

Idag levererar de ett antal olika detaljer till IKEA över hela världen OCH tjänar pengar på det.

Råd vid automatisering inom tillverkningsindustrin
– Identifiera vad som är rätt automation
– Att bli, eller vara, kostnadseffektiv
– Utmana dagens teknik och standardslösningar, hitta ny teknik och kostnadseffektiva lösningar
– Utmana dig själv och gör det svåra om det behövs
– Krångla inte till det

Vi fick också en ögonblicksbild från hur utesäljarnas process på Nelson Garden effektiviserats och förbättrats för företaget, säljarna och kunderna genom digitalisering och seminariet avslutades med en översikt av vilka möjligheter Region Kronoberg har att stötta länets näringslivsutveckling.

Ladda hem förstudien ”Smart Industri i Kronoberg – Digitalisering” på Region Kronobergs hemsida här.