2023-11-09

Digitaliseringsmognad: Djupdykning i trähusindustrins digitala kompetens och behov

I en värld där digitalisering är nyckeln till framgång har trähusindustrin inte undgått dess påverkan. I en genomförd pilotstudie utforskades den digitala kompetensen hos träindustrin och deras framtida behov inom detta område. Studien gav värdefulla insikter och överväganden för branschens framtida digitaliseringsstrategier.

Digitaliseringen har betonats som både nödvändig och utmanande för branschen. Resultaten av studien gav en bild av branschens nuvarande tillstånd och möjliga framtida riktningar. Antalet företag som deltog i studien var dessvärre relativt lågt, men erbjöd trots det värdefulla insikter och överväganden för framtida digitaliseringsstrategier inom branschen.

Trähusindustrin brottas med utmaningar, så som krig, inflation och ökad konkurrens. Trots dessa utmaningar är branschen medveten om de möjligheter som digitala teknologier kan erbjuda. För närvarande är företagen relativt nöjda med den nuvarande digitaliseringsgraden och den digitala kompetensen bland sina medarbetare. Samtidigt inser de vikten av att fortsätta investera i hård- och mjukvara samt att kontinuerligt förbättra de digitala färdigheterna. Endast en mycket liten del av branschens totala investeringar avsätts för digitalisering för närvarande.

Majoriteten av företagen använder liknande teknologier och en mängd liknande strategier för att förbättra sina kompetenser. Fokus när det gäller digital kompetens ligger främst på områden som produktion, marknadsföring, kommunikation och försäljning. Områden som kundsupport, beslutsfattande, testning och certifiering prioriteras inte i samma utsträckning. De flesta företag erkänner behovet av att utveckla digital kompetens hos sin personal för att effektivt kunna använda moderna digitala teknologier. Dessutom ser de en ökande efterfrågan på digital kompetens de kommande tre åren, särskilt inom områden som artificiell intelligens (AI), cybersäkerhet, infrastruktur och sociala medier/marknadsföring.

I en tid där digital kompetens är avgörande för att förbli konkurrenskraftig är det tydligt att trähusindustrin står inför spännande utmaningar och möjligheter. Genom att investera i digitala färdigheter och teknologier kan branschen inte bara övervinna sina nuvarande utmaningar utan också säkra en framstående plats i den digitala framtidens landskap.

Läs hela slutrapporten här: Digital Competence 2023