2017-08-14

Utveckling av dataintensiva tillämpningar på DISA

DISA (Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications) är Linnéuniversitetets senast etablerade spetsforskningsmiljö som fokuserar på hur datastyrda metoder kan ge fördjupad kunskap och förståelse i olika tillämpningar inom teknik, vetenskap och humaniora.

Knutet till DISA finns över 30 forskare från universitetets samtliga fakulteter med en stark kärna från datavetenskap, medieteknik och statistik.

I ansökan till spetsforskningsmiljön så fanns Smart Housing med som en viktig spelare för synergier och samarbete. Nu har man varit igång nästan ett halvår och vi kontaktade Welf Löwe och Diana Unander Nordle på Linnéuniversitetet för att se vad som har hänt och hur Smart Housings intressenter kan dra nytta av DISA.

Hur kan Smart Housings intressenter samverka med DISA?
– Styrkan i vår forskning är kombinationen av kunskaper och kompetenser. Vi är öppna för samarbeten/samverkan med andra parter för att kunna bedriva samhällsnyttig forskning som kan bidra till reell utveckling. Det måste dock finnas ett genuint intresse för frågorna från alla medverkande parter. Man kan inte räkna med att komma till oss och få svar på frågor utan att själva bidra med resurser och kunskap.

Hur kan man få ta del av resultat från DISA?
– DISA bara varit igång i knappt ett halvår och forskningsresultat tar tid. Vi försöker dock dela med oss av det arbete vi gör på vår blogg: http://blogg.lnu.se/disa/

– I december varje år har vi vår årliga konferens där vi både presenterar vårt eget arbete men också arbete som sker på andra lärosäten och institut som kan vara av intresse för våra forskare, samverkanspartners och andra intressenter. Just nu håller vi på att sätta samman årets program men det finns redan nu en Save the date ute för 1 december som kan laddas ner här.

Kan ni ge exempel på hur Big Data kan användas för att utveckla en organisation eller ett företag?
– Vi försöker att prata mer om dataintensiva tillämpningar än om Big Data då de datamängder som våra potentiella samverkansparter har tillgång till och vill använda sig av sällan är så stora att de faktiskt definieras som Big Data.

– Konkreta exempel handlar väl egentligen genom att tillgängliggöra, analyser och förstå data så kan man som företag/organisation kan utveckla nya tjänster och produkter.

– Det kan vara Spotifys weekly discovery lists eller anpassade erbjudande till exempel genom att företag ser vad du har köpt så får du tillbaka skräddarsydd reklam och erbjudanden.

– Genom att analysera och förstå sensorflöden i olika maskiner inom industrin kan produktion optimeras och effektiviseras.

Läs mer om DISA här
https://lnu.se/disa

Kontaktperson
Diana Unander Nordle, Linnéuniversitet, diana.unandernordle@lnu.se