2017-10-10

Egen webbplats för JU:s forsknings- och utbildningsmiljö SPARK

Nu finns en webbplats för SPARK på Jönköpings universitet där man kan läsa om projekt och om vart man vänder sig om man vill inleda samarbeten kring forskning och utbildning.

Adress: ju.se/spark