2021-04-16

Vi är en arena som ger konkreta resultat

I december 2015, vid årets sista styrgruppsmöte i Smart Housing Småland, kom beskedet från bostadsutvecklaren OBOS: ”Vi vill bygga ett flerbostadshus med Smart Housing Småland!” Styrgruppen brast ut i en spontan applåd och vägen från ord till handling blev omedelbar. 

Strax efter julledigheterna startade en projektgrupp arbetet med att formulera en projektplan. Projektet fick namnet High6 och blev utgångspunkten och kärnan för en satsning på F&U&I inom OBOS. High6 blev ett projekt som genererade massor av mindre projekt som tillsammans gav en innovativ plattform för det industriella träbyggandet.

Tanken på ett riktigt stort projekt hade funnits ett tag inom vinnväxtmiljön men inte förverkligats tidigare. OBOS inträde i Sverige möjliggjorde nu en långsiktig satsning på att höja innovationsnivån i det industriella träbyggandet.

”Grunden för överlevnad”

– Innovation och utveckling är grunden för företagens överlevnad, säger Carl-Johan Sigfridsson, teknisk chef för OBOS. Företagets satsning på innovationsarbete i samverkan med Smart Housing Småland har lett till nya arbetssätt, nya produkter och en möjlighet att vara med i forskningens framkant.

– Att vara en del av Smart Housing Smålands kluster har inneburit nya sätt att träffa andra företag och hitta nya samarbetsmöjligheter. Vi får örat mot rälsen, vi får en inblick i vad som är på gång i branschen och kan själva vara med i forskningen, säger Carl-Johan Sigfridsson.

OBOS varumärken Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS Kärnhem är alla företag med långa traditioner inom svensk bostadsutveckling. Tillsammans har de byggt över 150 000 bostäder i Sverige. För OBOS är satsningen på forskning och utveckling självklar.

– Det är en plattform där akademi och näringsliv arbetar tillsammans, en arena där man inte bara forskar för forskningens skull, utanför att det ska skapas konkreta resultat och produkter, säger Carl-Johan Sigfridsson.

Satsning på VR-visualisering och 3D-modeller

Samarbetet har lett till att OBOS har utvecklat flera konkreta erbjudanden till kunderna. Ett exempel är företagets satsning på VR-visualisering som tog avstamp i en förstudie ledd av Smart Housing Småland. Genom 3D-modeller kan kunderna ”gå omkring” i sina hus långt innan de är byggda.

Ett annat exempel är förstudien som ledde till att OBOS i dag erbjuder är takpannor med integrerade solceller i byggnader.

– Det är viktigt att vi kan vara en del av utvecklingen av hållbara lösningar och att attrahera miljömedvetna kunder som samtidigt bryr sig mycket om estetiken, säger Carl-Johan Sigfridsson.

Samarbetet med Smart Housing Småland har också inneburit att OBOS har fått upp ögonen för möjligheten att skapa flexibla, flyttbara väggar för att kunna anpassa utrymmet i en bostad. Det passar till exempel alla som lever varannan vecka-liv med sina barn. Våren 2021 har intresserade möjligheten att testbo en sådan lägenhet i Trollhättan.

AR-glasögon underlättar planeringen

Fortsättningen då? I framtiden väntar bland annat möjligheten att utnyttja Augmented reality, AR, för att visualisera sådant som ännu inte är på plats vid ett planerat husbygge. Det kan underlätta allt från beslut om var rör och ledningar ska dras, till vilken husplacering på tomten som ger husägaren den bästa utsikten.

Carl-Johan Sigfridsson hoppas att fler aktörer tar vara på möjligheten att medverka i Smart Housing Småland.

– Om vi står still går andra om oss. Det är en stor fördel att vi i näringslivet kan vara med och påverka och värdera de projektidéer som finns, säger han.

Läs mer om projekten inom Smart Housing Småland här.