2018-10-10

En lärande, digitaliserad besiktningsprocess

Dagens entreprenadbesiktningsprocess med avprickning på pappersprotokoll är ineffektiv, saknar spårbarhet och effektiv uppföljning vilket leder till missnöjda kunder. Det medger heller inte ett lärande enligt LEAN-principer med ständig förbättring. Det saknas idag ett vedertaget, digitalt verktyg som är branschstandard.

I det nya SHS-projektet kommer byggherrar, besiktningsmän och entreprenörer att utveckla ett IT-verktyg baserat på KEYnets grundfunktioner som möjliggör en stabil och pålitlig lösning samt stödjer en digitaliserad och lärande besiktningsprocess.

Målet är att utveckla en digital verktygsprototyp som testats i några skarpa byggprojekt och stödjer en lärande entreprenadbesiktningsprocess.

Syftet är att få en effektivare besiktningsprocess i byggsverige och så småningom internationellt. Möjligheterna att samla alla lärdomar (felanmärkningar), göra rot-orsaksanalyser och förebygga att fel uppstår igen blir väsentligt bättre.

Projektet lägger grunden för att KEYnet ska kunna lansera ett nytt IT-stöd för besiktningsprocessen.

Projektledare: Patrik Hill, KEYnet, patrik.hill@keynet.se, 0370-33 47 53
Partnerskap: Flexator, KEYnet, Gar-Bo, OBOS Sverige, Vaggeryds kommun, Jönköping University och Science Park Jönköping