2016-05-30

En världsunik tyst oas invigdes i Göteborg

Den 27 maj invigde Älvstranden Utveckling, IMCG, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Watteriet den sista av demonstratorerna inom innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum (TOR). Älvstranden Utveckling upplåter under en två-årsperiod ytan på Masthuggskajen till olika aktörer med spännande koncept och nu står en väder- och bullerskyddad mötesplats klar.

Innovationsprojektet är ett samarbete mellan nio aktörer som representerar privat- och offentlig sektor samt akademi. Fokus ligger på att utveckla en lösning som möter samhällsutmaningen buller för att tillsammans skapa attraktivt stadsliv världen över. Den potentiella kunden är stadsutvecklare, byggföretag eller privata markägare med hållbarhet i fokus.

– Vi behöver fundera på vilka ljudmiljöer och funktioner vi vill ha i vår omgivning i stället för att enbart se buller som ett problem. En kombination av innovativa lösningar behövs. Modulerna som tagits fram inom TOR-projektet kan vara en av dem, säger Krister Larsson, senior forskare och akustiker på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Under invigningen presenterades lösningen och de akustiska utmaningarna. Nästa steg och utmaning är att få ut innovationen på marknaden och skapa tillväxt.

TOR-projektet är ett av de projekt som fått såddfinansiering från Smart Housing Småland.

Kontaktperson: Krister Falk, Glafo, krister.falk@glafo.se, 010-516 63 64