2016-08-31

Erfarenhetsutbyte på trähussafari

I fredags var Smart Housing Småland på trähussafari med ett femtiotal politiker, tjänstemän och andra intressenter från kommuner i Östergötland, Jönköping, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland och Västra Götaland. Syftet med dagen var att inspirera kommuner att se möjligheter med klimatsmart träbyggande och visa på hur akademi, näringsliv och offentlighet arbetar tillsammans i Växjö.

Safarin gick både till Vallen, Linnéuniversitetet, Limnologen och till Södra Climate Arena i Växjö och kompletterades av snabba, intressanta föredrag där bland annat Smart Housing Småland presenterades. Dagen arrangerades av Linnéuniversitetet, Södra Skogsägarna, Växjö kommun och länsstyrelsen.