Trähusskolan, seminarie 2: Upphandling, ekonomi och affärsmodeller för träbyggnad.

Digitalt seminarium

Arbetar du med byggnads- och samhällsbyggnadsfrågor, och är nyfiken på träbyggnad? Då kan seminarieserien Trähusskolan vara något för dig. Trähusskolan är en seminarieserie om träbyggnad och klimatpåverkan vid byggnation, och målet är att öka kunskapen om hållbart byggande och hur man bygger i trä. Seminarierna arrangeras av Green Act Kronoberg, Region Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmars […]

Gratis

Webinar om sjukhus i trä – utmaningar och möjligheter med komplex träbyggnad

Digitalt seminarium

Vill du lära dig mer om komplex träbyggnad, och öka dina kunskaper om möjligheter och utmaningar med sjukhusbyggnader i trä? Smart Housing Småland bjuder in till ett webinarium om sjukhus i trä, där resultat från den uppmärksammade förstudien ”Sjukhusbyggnader i trä - vad vet vi idag och vad är gjort?” presenteras. Sedan studien släpptes våren […]

Gratis

BioInnovations årskonferens 2020

Digitalt seminarium

En digital konferens om biobaserade innovationer och aktuella frågor inom bioekonomin. Fokus för konferensen är: Trä och träbyggande Biodrivmedel Biobaserade plaster och kompositer Till anmälan

Gratis

FORSKNINGSAGENDANS DAG 2021

Onsdagen den 13 januari 2021 genomför Skogsindustrierna den återkommande och mycket uppskattade Forskningsagendans dag. Under dagen sätter vi fokus på den skogliga och skogsindustriella forskningens möjligheter att kraftfullt bidra till omstarten av Sverige efter pandemin.

Gratis

Re:bygg hackathon – Var med och hitta nya lösningar för cirkulärt byggande

Digitalt seminarium

Är du nyfiken på cirkulärt byggande och återbruk av byggnadsmaterial? Nu har du chansen att bidra till att öka återbruket i byggbranschen. Cirkulära Kronoberg och Kalmar län bjuder tillsammans med samarbetspartners in till ett digitalt hackathon den 8-10 februari 2021. Personer med olika kompetens och bakgrund kommer där tillsammans få hitta lösningar för byggbranschen för […]

Gratis

Trä & Teknik 2021

Trä & Teknik är Nordens största mötesplats för alla som arbetar med och använder trä. Mässan har skjutits fram och kommer att hållas 24-27 Augusti 2021.

Sweden Innovation Days 2022

Digitalt Event

Sweden Innovation Days is a four-day, global digital event, dedicated to fostering international collaboration on January 17-20, 2022. It will be the Swedish digital scene at the Dubai Expo and focus on what changes we need to make in order to achieve the UN’s Global Goals. We need to innovate how we innovate! The digital […]

Register for free

Workshop om morgondagens logistik och värdekedjor i träindustrin

Digitalt Event

Under hösten och vintern 2021/2022 så har forskningsprojektet Trävarulogistiklyftet 2025 pågått med syftet att identifiera problemområden kopplat till planering och styrning av materialflöden. Nu bjuds du in att deltaga i en workshop där resultaten från projektet presenteras samt vägen fram till branschens logistiklyft 2025. När: 4:e april Tid: 15:00–17:00 Var: Online via Teams Arrangör: Linköpings […]

Nordbygg 2022, Stockholm

Nordbygg är Norra Europas största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen och lockar vartannat år runt 48 000 besökare från byggsektorn i Sverige, men även från övriga Skandinavien, Baltikum och Europa. Vid årets Nordbygg den 26–29 april kommer du som besökare att kunna ta del av alla de möjligheter som innovativ ny teknik inom glas- och […]

Trähusdagarna 2022, Jönköping

Välkommen till trähusbranschens mötesplats, i år genomför vi Trähusdagarna återigen som ett fysiskt evenemang på plats i Jönköping. På Trähusdagarna diskuterar vi det som är mest aktuellt för trähusbranschen just nu. Intressanta föredrag rörande teknik, regelverk och hållbarhet står på agendan. I år fokuserar vi extra på: • Klimateffektivt träbyggande • Effektiv industriell produktion • […]