Webinarium: Click-In – ett nytt sätt att montera fönster

Digitalt seminarium

Minskad monteringstid av fönster och dörrar var målet för Click-In när de utvecklade sitt system. Det skulle dock visa sig att det fanns många fler fördelar med systemet. Tillverka i Trä bjuder in till ett webbinarium den 19/11 där Click-In själva kommer berätta mer om vilka andra fördelar deras system för att montera fönster & […]

Gratis

Sustainable building with hempcrete

Digitalt seminarium

Digital meeting with two of the world’s foremost hempcrete builders: Laurent Mouly, Founder, LM Ingénieur and Christophe Lubert, Founder, LB Eco Habitat & Wall Up. Learn about how hempcrete can make your next building project more sustainable and why it is being chosen as one of the bio-based materials for the Olympic village in Paris […]

Gratis

Träprisgalan 2020

Digitalt seminarium

Den 2 december 2020 delas Träpriset ut – Sveriges hållbara arkitekturpris. Priset går till det byggnadsverk som sedan förra prisutdelningen 2016, på bästa sätt tillvaratagit träets möjligheter och skapat god träarkitektur som samtidigt speglar och utvecklar vår samtid. I år blir Träpriset en digital gala som sänds direkt från Berns i Stockholm. Anmäl dig här

Trähusskolan, seminarie 2: Upphandling, ekonomi och affärsmodeller för träbyggnad.

Digitalt seminarium

Arbetar du med byggnads- och samhällsbyggnadsfrågor, och är nyfiken på träbyggnad? Då kan seminarieserien Trähusskolan vara något för dig. Trähusskolan är en seminarieserie om träbyggnad och klimatpåverkan vid byggnation, och målet är att öka kunskapen om hållbart byggande och hur man bygger i trä. Seminarierna arrangeras av Green Act Kronoberg, Region Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmars […]

Gratis

Webinar om sjukhus i trä – utmaningar och möjligheter med komplex träbyggnad

Digitalt seminarium

Vill du lära dig mer om komplex träbyggnad, och öka dina kunskaper om möjligheter och utmaningar med sjukhusbyggnader i trä? Smart Housing Småland bjuder in till ett webinarium om sjukhus i trä, där resultat från den uppmärksammade förstudien ”Sjukhusbyggnader i trä - vad vet vi idag och vad är gjort?” presenteras. Sedan studien släpptes våren […]

Gratis

BioInnovations årskonferens 2020

Digitalt seminarium

En digital konferens om biobaserade innovationer och aktuella frågor inom bioekonomin. Fokus för konferensen är: Trä och träbyggande Biodrivmedel Biobaserade plaster och kompositer Till anmälan

Gratis

FORSKNINGSAGENDANS DAG 2021

Onsdagen den 13 januari 2021 genomför Skogsindustrierna den återkommande och mycket uppskattade Forskningsagendans dag. Under dagen sätter vi fokus på den skogliga och skogsindustriella forskningens möjligheter att kraftfullt bidra till omstarten av Sverige efter pandemin.

Gratis

Re:bygg hackathon – Var med och hitta nya lösningar för cirkulärt byggande

Digitalt seminarium

Är du nyfiken på cirkulärt byggande och återbruk av byggnadsmaterial? Nu har du chansen att bidra till att öka återbruket i byggbranschen. Cirkulära Kronoberg och Kalmar län bjuder tillsammans med samarbetspartners in till ett digitalt hackathon den 8-10 februari 2021. Personer med olika kompetens och bakgrund kommer där tillsammans få hitta lösningar för byggbranschen för […]

Gratis

Trä & Teknik 2021

Trä & Teknik är Nordens största mötesplats för alla som arbetar med och använder trä. Mässan har skjutits fram och kommer att hållas 24-27 Augusti 2021.