2016-05-18

Expansiva Växjö besökte Smart Housing Småland

Den 17 maj besökte utvecklingsgruppen Bostäder, mark och lokaler inom Expansiva Växjö Smart Housing Småland.

Gruppen som bland består av byggherrar, mäklare, förvaltare och finansiärer samverkar för att förbättra bostadssituationen i Växjöregionen.

Växjö har haft en hög nivå i bostadsbyggandet de senaste tio åren. I snitt har det byggts ca 450 bostäder/år vilket är högt sett ur ett nationellt perspektiv. Trots detta är bostadsbehovet stort.

Kommunen har en stabil befolkningsökning med en ung profil och ökar med runt 1 000 personer om året. En expansion som skapar behov av nya bostadsområden. Detta behov ska främst fyllas genom förtätningsprojekt inom stadens gränser som på ett tydligare sätt knyter staden till sina omgivande sjöar.

Mikael Ludvigsson och Kirsi Jarnerö från Smart Housing Småland berättade om initiativet Smart Urbant Boende, innovationsmiljön och hur man kan samverka för att stötta utvecklingen.