2018-06-28

Expertkompetens för hållbart träbyggande - nya kurstillfällen i höst

Linnéuniversitetet erbjuder avgiftsfria kurser på deltid, anpassade för att kunna genomföras parallellt med ordinarie anställning för yrkesverksamma inom byggsektorn och hela den träbearbetande industrin.

Hösten 2018 ges följande kurser:

Brandteknisk dimensionering av trähus
Kursen vänder sig till dig som i första hand vill fördjupa dina kunskaper kring beräkning av träkonstruktioners bärförmåga och avskiljande förmåga vid brand. Kanske har du arbetat ett flertal år som konstruktör men känner dig osäker på de särskilda förutsättningar som finns kring brandteknisk dimensionering av och brandsäkerhet hos trähus.

Hållbart byggande och energisystemanalys
Detta är kursen för dig med intresse för byggnaders energianvändning ur ett systemperspektiv. I kursen fokuserar vi på den ömsesidiga påverkan som finns mellan behov- och tillförselsidor. Kursen analyserar också konsekvenserna av att implementera olika energieffektiviseringsåtgärder i byggnader med olika värme- och elförsörjningssystem.

Trämaterial och ytbehandling – hus och hem
Har du arbetat med trä som material och har intresse för att lära dig mer om sådant som vedens uppbyggnad, kvalitetsaspekter på trä samt ytbehandlingsfrågor? I denna kurs går vi bland annat igenom grundläggande vedanatomi, olika principer för ytbehandling och hur virkets egenskaper påverkar vattenupptagning, beständighet och kvalité på olika träprodukter.

Samtliga kurser startar i september och är öppna för sen anmälan.

Beskrivning och länk till anmälan hittar du här.