2020-12-01

”Fantastiskt att trähusindustrin ökar sin produktion på en vikande marknad"

Träbyggandet ökar allt mer, visar ny statistik från SCB och TMF. ”Fantastiskt roligt. Här är Smart Housing Småland en viktig aktör som stöttar trähusindustrin för att påskynda utvecklingen”, säger processledare Kirsi Jarnerö.

Förra året byggdes drygt 4 000 lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä – en nästan 50-procentig ökning jämfört med 2018. Det visar ny statistik från SCB som bearbetats av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

– Fantastiskt roligt att trähusindustrin klarar att behålla och till och med öka sin produktion på en vikande marknad”, säger Kirsi Jarnerö, processledare för innovationsarenan Smart Housing Småland.

– Det är också intressant att speciallägenheter som gruppboenden och studentlägenheter inte ingår i statistiken, eftersom det är väldigt vanligt att de byggs med trästomme. Det skulle kunna innebära att träbyggandet till och med har en större andel av bostadsmarknaden än vad som visas.

Kirsi Jarnerö instämmer i TMF:s slutsats att kunskapen kring träbyggande måste öka för att industrin ska kunna bidra till betydligt fler bostäder.

– Här är Smart Housing en viktig aktör som stöttar trähusindustrin för att påskynda utvecklingen. Att både intresse och stora möjligheter finns för ett ökat träbyggande visar inte minst våra många förstudier och projekt, till exempel Sjukhus i Trä, High 6 och Bymässor, säger hon.

Text: Ulrika Ernström
Foto: Ulrika Wikander

Läs hela pressmeddelandet från TMF