2020-06-22

Fas 3 för Smart Housing Småland: starkare, bättre resurser och mer samverkan

Hej Kirsi Jarnerö, processledare i Smart Housing Småland!

Nu har innovationsplattformen varit igång sedan 2013, och Smart Housing Småland går in i fas 3. Vad blir den största skillnaden?

– Den största skillnaden är att vi har fått en uppgraderad motor så att säga; vi har blivit starkare genom att vi fått bättre resurser och fler som jobbar i miljön. Vårt nätverk är nu bredare än någonsin, vilket gör att vi har större möjligheter att driva processer framåt. Vi har helt enkelt fått mer muskler!

– Regionerna, som tillsammans med Vinnova är huvudfinansiärer av Smart Housing Småland, visar också ett starkt engagemang och vill fördjupa samverkan. Nu i fas 3 känns det som om att vi kan sätta saker på plats på riktigt – under de tidigare faserna har vi skapat kännedom, utforskat, övat och tränat plattformen och nu är det dags för full fart och verkstad. Vi är nu också etablerade och accepterade som en spelare i nationella sammanhang, och inte bara i regionala.

Har fokus för innovationsplattformen skiftat?

– Både ja och nej, förut var fokusområdena digitalisering, byggande och boende men nu i fas 3 lägger vi fokus på riktningarna livsmiljöer och teknik. Teknik inkluderar tydligt byggande och digitalisering. Riktningen livsmiljöer vidgar däremot boendeperspektivet och tar också hand om mellanrummen mellan byggnader och boenden – det handlar inte bara om det fysiska byggda huset utan också ”mjuka” frågor som exempelvis trygghet. Dessutom kvarstår huvuduppgiften att det är samhällets utmaningar som näringslivet tillsammans med institut och akademi ska samverka kring för att lösa.

Hur ser du på framtiden?

– Industriell produktion av trähus bidrar till lägre miljöpåverkan från byggbranschen. Jag hoppas på att industrin framöver får en bredare marknad som inte bara innefattar bostäder och mindre verksamhetslokaler, utan också offentliga lokaler och mer komplexa byggnader. Byggnader som inkluderar olika byggsystem och därmed på en större samverkan mellan olika leverantörer och byggsystem i trä, men också andra material.