2016-12-02

Fokusgrupp inom klimatrådsarbetet för Jönköpings län informerades om Smart Housing

I Jönköpings län finns inom klimatrådsarbetet en fokusgrupp benämnd FEJS, vilket betyder Förnybar Energi, Jord och Skogsbruk.

Den 22 november informerade Johan Palm från Träcentrum/SHS samt Mikael Gustafsson från Region Jönköpings län om Smart Housing. Träbyggnation och energi är viktiga frågor för gruppen.

Klimatstrategin för Jönköpings tar upp ökat träbyggande, och där finns koppling till Smart Housing. Vid mötet konstaterades att det finns möjligheter för samarbeten, och vidare diskussioner kommer föras.

För mer information kontakta Johan Palm: johan@tracentrum.se