2018-05-17

Följ med till Australien i höst

I september 2018 anordnar Smart Housing Småland tillsammans med ProWOOD en resa till Australien med besök på PrefabAUS-konferensen i Brisbane, forskarskolan CampH i Melbourne och spännande företagsbesök.

Vi åker fredagen den 7 september och kommer tillbaka söndagen den 16 september.

Program och anmälan (senast 25 maj) hittar du här. Hittills är 14 personer från akademi och företag anmälda men det finns plats för några till om du är intresserad.

Bakgrund
Vid PrefabAUS besök i Sverige våren 2017 kom det fram att det finns ett stort intresse kring vår triple helix-approach inom träbaserat byggande och boende. Det resulterade att Smart Housing bjöds in som talare och åkte till deras årliga konferens som samlar cirka 300 personer. PrefabAUS förenar intressenter kring prefabricerat byggande i Australien från byggföretag, akademier, arkitekter och branschorganisationer.

Utbyte med ProWOOD
Ett inslag i konferensen var en temadag kring ARC: CampH som står för ”Advanced Research Center” och “Training Centre for Advanced Manufacturing of Prefabricated Housing”. En verksamhet som är mycket lik vårt småländska doktorand¬program ProWOOD. Centret består av fyra seniora forskare samt 15 doktorander och Master-studenter. Ämnesområdena visade sig vara överlappande och kompletterande jämfört med ProWOOD-doktorandernas. Centret var mycket intresserat av ett utbyte och flera dialoger har redan satts igång.

Företagsbesök
Utöver konferensen passade Smart Housing också på att besöka fler intressanta företag, bland annat på Strongbuild som är Australiens mest utvecklade träbyggare. De har två inriktningar inom kommersiella byggnader respektive bostäder och dessutom egen tillverkning av fast inredning som garderober och lådsystem, då tillgången av kvalitativa produkter i Australien uppfattas som låg.