2018-06-26

Fönster med variabelt solskydd och luftrening

Fönster och dagsljuset som vi får genom dem påverkar både hälsa och välbefinnande. Det finns idag tekniker med potential att utveckla fönster ytterligare för vi ska må ännu bättre.

I den nya Smart Housing-förstudien ”Möjligheter för multifunktionella fönster i flerbostadshus – teknik och affärsmodeller” kommer man att undersöka förutsättningarna för att skapa multifunktionella fönster där både teknik och affärsmodell utreds för applicering i flerbostadshus. Fokus ligger på att addera variabelt solskydd och luftrening i fönstret.

Det är viktigt att kunna visa innovativa produkters möjligheter att skapa värde både för industrin och slutkonsumenter. Intressenter behöver kunna se och förstå nya produkter.

Man kommer därför att visualisera multifunktionella fönster och dess inverkan på inomhusklimatet (till exempel med temperatur, ljusinflöde och luftkvalitet) både genom att tillverka en prototyp men också genom ett användarvänligt visualiseringsverktyg. Som exempel kommer man att använda sig av Nässjö Kommuns initiativ – Digitala Trästaden (Västra Staden).

Fokus ligger på tillämpning i flerbostadshus men man kommer även att jämföra med offentliga byggnader och kommersiella lokaler.

Projektledare: Stefan Karlsson, RISE Glas, stefan.karlsson@ri.se, 010-516 63 57
Partners: RISE (projektägare), Place Invest, Nässjö Kommun, Chromogenics, Uppsala Universitet, Visual Sweden och GBJ Bygg
Projekttid: 1806-1906