2018-10-10

Förband för limträkonstruktioner för höga hus ska klara brandtest i minst 90 minuter

Höga hus i trä är ett område som växer stort. Man måste kunna bevisa att nya förband som utvecklas kan stå emot brand längre än minimi-nivån 90 minuter som krävs för byggnader över 16 våningar.

I SHS-projektet ”Förband för höga trähus – brandmotstånd 90-120 minuter” är målet att utveckla och testa träförband för limträkonstruktioner som kan klara brandtest i minst 90 minuter och är anpassade för svensk produktion.

De vanligaste förbandstyperna pelar-balkinfästning och balkskarv tillverkas. De kommer dels att hållfasthets- och styvhetstestas i rumstemperatur och dels brandtestas.

Resultaten sammanfattas i en SHS-rapport och presenteras för SHS temagrupp brand i ett seminarium. Resultaten kommer också att användas för att komplettera den ”Best Practice guide för Höga Hus i Trä” som tas fram på RISE och publiceras strax efter årsskiftet 2019.

Projektledare: Daniel Brandon, RISE, Daniel.brandon@ri.se, 070 673 55 73
Projektdeltagare: RISE och Moelven Töreboda