2023-10-30

Forskningsprojekt öppnar dörrar för hållbar framtid inom byggindustrin

Ett nyligen initierat forskningsprojekt, lett av RISE i samarbete med Jönköpings tekniska högskola och industrin, har öppnat dörrar för cirkulär hantering av träavfall inom byggsektorn. Projektet har potentialen att inte bara minska miljöpåverkan från byggindustrin utan också att bidra till att uppfylla Sveriges ambitiösa klimatmål.

Sverige är känt för sin omfattande produktion av virke, men majoriteten av detta används linjärt inom byggsektorn som konstruktionsvirke eller lameller i limträ och korslimmat trä. Den konventionella användningen av träprodukter, där de oftast förbränns för energi, ställer oss inför utmaningar när det gäller att minska avfallet och skapa en cirkulär ekonomi.

Forskningsprojektet, som involverar nära samarbete mellan forskare och industri genom workshops och intervjuer, strävar efter att identifiera hinder och möjligheter för att skapa en cirkulär hantering av trämaterial. Genom att utveckla metoder för att återanvända träavfall istället för att förbränna det, öppnas möjligheter för att binda kol i produkter under längre perioder. Detta initiativ är inte bara en vinst för miljön utan kommer även att spela en avgörande roll i att hjälpa Sverige att uppnå sitt mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045.

För närvarande hanteras omkring 70 miljoner ton träavfall inom hela EU varje år, varav endast en tredjedel återanvänds. I Sverige är situationen liknande, och endast en bråkdel av träavfallet återvinns till material. Genom detta forskningsprojekt är målet att förändra detta mönster och skapa ett starkt nätverk mellan forskare och industrin för att öka återanvändningen av träavfall betydligt.

Projektet, som inte bara fokuserar på tekniska lösningar utan också på att förändra attityder och arbetsmetoder inom industrin, markerar en viktig milstolpe på vägen mot en hållbar framtid. Genom en cirkulär hantering av träavfall öppnas nya möjligheter för byggsektorn och andra industrier att minska sin miljöpåverkan och samtidigt främja en hållbar utveckling. Det här initiativet visar att Sverige inte bara strävar efter att vara ledande inom hållbarhet, utan också tar konkreta steg för att förverkliga dessa mål och skapa en ljusare framtid för kommande generationer.

Läs slutrapporten här!