2018-12-04

Förslag på examensarbeten presenterades på Linnéuniversitetets Byggardag

På Byggardagen i slutet av november fick Linnéuniversitets byggstudenter möjlighet att träffa branschen. Smart Housing presenterade förslag till examensarbeten i samverkan med industrin.

Examensarbetena på bygginstitutionens treåriga program (byggnadsingenjörer och byggnadsutformare) startar den 25 mars och avslutas med presentationer 3-4 juni 2019.

Examensarbetesförslagen kan laddas ned här
Kontroll av golv och mellanbjälklag, Hjältevadshus www.hjaltevadshus.se
Laminering av trä-glaskompositer, RISE ri.se
Momentstyv anslutning mellan vägg och gavel, Myresjöhus myresjohus.se
Utvärdering av vibrationsegenskaper i träbjälklag, RISE ri.se
Byggkostnad KL-trästomme versus betongelementstomme, Södra sodra.com
Klammer istället för skruv för infästning av gipsskivor, VIDA vida.se
KL-trä eller regelstomme i volymelement?, VIDA vida.se
Mätning av lufttäthet i volymmoduler versus färdig byggnad, VIDA vida.se
Substitution av gipsskivor i industriell produktion trähus, VIDA vida.se
Översikt av hållbara träfasader över 3 våningar, VIDA vida.se
Examensarbeten inom Deromegruppen, Derome derome.se