2019-04-05

Förstudie för Testbädd Belysning i Kiruna

Kiruna kommun är inne i en stadsomvandlingsprocess där man ska flytta hela staden vilket skapar unika möjligheter att utveckla system för hållbart samhällsbyggande.

Ur denna möjlighet föddes tanken att skapa en testbädd för belysning. Kiruna har ett arktiskt klimat som varierar mellan kalla och mörka vintermånader och ljusa sommarmånader då solen inte alls går ner. I Kiruna finns även världens största underjordsgruva som erbjuder en unik miljö för att testa olika typer av belysningar.

Förstudien ”Testbädd Belysning i Kiruna” som finansierades av Energimyndigheten handlade om att genomföra en förstudie-/planeringsfas för en öppen fysisk testbädd inom belysning i en ny stad i Kiruna i ett arktiskt klimat.

Slutsatsen blev att det saknas förutsättningar för den tänkta testbädden men att det finns goda förutsättningar för framtida projektsamarbeten. Den bästa utvecklingen skulle vara att komplettera praktiska installationer och mätningar med en virtuell testbädd som kombinerar simuleringar och Virtual Reality med mätningar från installationer i stadsmiljö från andra deltagande kommuner.

Vill du veta mer, kan du ladda ner hela rapporten ”Testbädd belysning i Kiruna” i pdf-format.