2018-04-04

Forum Wood Building Nordic 2018 - mot en ny renässans

Linnéuniversitetet i Växjö är värd för det sjunde Forum Wood Building Nordic den 27-28 september 2018 och Smart Housing Småland är med och hjälper till med planeringen. Konferensen ger akademiker och praktiker möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter och för att lära från de bästa inom fältet.

Här lyfter man fram de ekonomiska och sociala faktorer som bidrar till ett avstamp från det gamla. Industri, produktion och produkter utvecklas som en följd av framgångar inom vetenskap och praktik, samt genom en ökad politisk öppenhet.

Föreläsningar av internationella talare och en stor utställning där olika organisationer visar sina senaste produkter och tjänster, har de senaste åren gjort Forum Wood Building Nordic till en av de viktigaste konferenserna inom träbyggnad och träkonstruktion i de nordiska länderna.

Exempel på områden som kommer belysas den här gången är:

  • Hur kan trä bidra till att minska bostadsbristen?
  • Parisavtalet lyfter träbygg som ett prioriterat område!
  • Nya aktörer på flerbostadsmarknaden!
  • Produkt- och produktionsplattformar för effektivare processer.

 

Mer information och anmälan hittar du här.