2015-12-08

Framtidens biobaserade byggande och boende

”Framtidens biobaserade byggande och boende” är ett strategiskt innovationsprojekt som beviljats inom BioInnovation.

Företag, offentlig verksamhet, forskningsinstitut och akademi ska under tre år samarbeta för att skapa hållbara nya tjänster och produkter för en ökad användning av biobaserade komponenter inom byggande och boende. Projektet leds av Marie Johansson från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och har en total budget om 55,4 Mkr.

Bakgrund
Byggsektorn står för en mycket stor andel av både material och energiutnyttjande i Sverige och världen. Samhället står inför en stor utmaning i och med den stora bostadsbristen i Sverige och större delen av Europa. Dessutom har fastighetsbeståndet stora renoveringsbehov när det gäller funktion och energikrav.

Mål

  • Nya affärslösningar för snickeriindustrin för att öka kundvärdet hos biobaserade produkter.
  • Effektivisering av upphandling och produktion av flervåningshus med stomme av biobaserade produkter som klarar nya krav på energieffektivitet och hållbarhet.
  • Utveckling av effektivare bjälklag och slankare väggar/klimatskal för nybyggnation och renovering som klarar de nya energikrav som kommer 2021.
  • Process för uppmätning och tillverkning av biobaserade produkter för renovering av det befintliga fastighetsbeståndet.

 

Genomförande
Projektet fokuserar på tre värdekedjor, industriellt träbyggande, ROT-sektorn och interiöra lösningar, vilka är av stor betydelse för svenskt näringsliv. Projektet är organiserat i fyra delprojekt kopplade mot olika skeden i processen och ett delprojekt för samordning och ledning.

Aktörer
1. A-hus AB
2. Chalmers tekniska högskola
3. Eksjöhus AB
4. Falu kommun fastigheter
5. Götenehus AB
6. Hjältevadshus AB
7. Högskolan Dalarna
8. Inwido
9. Jönköpings tekniska högskola
10. Lindbäcks bygg AB
11. Linghed Huskomponenter AB
12. Linköpings universitet
13. Linnéuniversitetet
14. Luleå tekniska universitet
15. Lunds tekniska högskola
16. Martinsons AB
17. Moelven Byggmodul AB
18. Myresjöhus AB
19. Norra skogsägarna
20. Nya Norrlist AB
21. Polaris AB
22. Renewinn AB
23. SCA
24. Setra Plusshus AB
25. Skellefteå kommun
26. Snidex AB
27. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
28. SSC Skellefteå AB
29. Sveaskog AB
30. Svensk Husproduktion AB
31. Svenskt trä AB
32. Swerea
33. Södra skogsägarna
34. Tina Wiik arkitekter
35. Trä- och möbelindustriförbundet
36. Trätrappor Norsjö AB
37. Tyréns AB
38. Vasakronan Trähus AB
39. Vindelåns snickeri AB
40. Växjö Kommunfastigheter AB

För mer information kontakta
Marie Johansson, projektledare, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut , 010 516 62 51, marie.johansson@sp.se