2020-09-03

Framtidens boende är i byn

Har du vägarna förbi Malmö? Passa i så fall på att gå in på Form/Design Center på Lilla torg, där Smart Housing Småland tillsammans med Arkitektbolaget nu medverkar i utställningen ”Define/Refine – South Sweden Critical Regionalism in a Globalised World” med bidraget ”Framtidens boenden är i byn”.

Utmaningen våren 2020 med fysisk distansering har satt fokus på hur och var vi lever, bor och arbetar. Arbete och möten digitalt har blivit vardag när många arbetat hemifrån, vilket lyfter frågan om var framtidens arbetsplatser lokaliseras och hur de utformas. Ytterligare förbättring av digitala verktyg för kommunikation bidrar till att en kan välja att bo på landsbygden och ha tillgång till sysselsättning, varor och tjänster som tidigare endast var tillgängliga i städer.

Byns och landsbygdens värde och vad den kan erbjuda har i utställningsbidraget på ”Define/Refine” identifierats i naturen, som sjön och skogen samt i mötesplatserna såsom affären och skolan. Eftersom livsstil, intressen och även etnicitet och kultur är viktiga beståndsdelar för gemenskap på platsen kan en mer blandad typ av människor se fördelarna med att bo i byn. Flera av oss upplever också att arbete i lokala, närliggande arbetshubbar frigör tid som tidigare användes till bilåkande/transport.

Framtidens boende är i byn, utvecklat av Kirsi Jarnerö (Smart Housing Småland), Eva Haraldsson och Kristina Bornholm (Arkitektbolaget), visar två scenarion; ”Förtätning av byn” och ”Byn off grid”. Scenarierna ska vara till inspiration och utgångspunkt för fortsatt samtal om byns och landsbygdens möjligheter.

I utställningen visas fyra fysiska modeller som illustrerar de båda scenarierna. För att sätta ramarna för arbetet har gruppen utgått från en befintlig plats i Småland; byn Kalvsvik söder om Växjö. Det kunde dock lika gärna varit en annan plats eftersom arbetet syftar till att väcka tankar om byns möjligheter och värden. Arbetets målsättning har varit att lägga till lika slags bebyggelse och funktioner till byn för att utforska förutsättningarna för en livskraftig och attraktiv miljö.

Mer information
Utställningen ”Define/Refine – South Sweden Critical Regionalism in a Globalised World” pågår till 15 november 2020.

Läs mer om utställningen här