2018-03-01

Framtidens boendemiljöer

Den 27 februari anordnade Jönköping Science Park ett eftermiddagsseminarium kring framtidens boendemiljöer som en del i projektet Innovation Runway.

Syftet var att inspirera till innovativa bygglösningar och idéer om hur man ska leva och bo i framtiden i Jönköpingsregionen.

I alla tider har människor flyttat till möjligheter, men vad krävs egentligen för att möta framtidens boendebehov? Och hur kombineras de med de övergripande förändringskrafter som påverkar vår samhällsutveckling? Varmt välkommen till en eftermiddag med framtidens boendemiljöer och bostäder i fokus.

Som exempel på framtidens boendemiljöer diskuterades projekt Odensjö – Jönköpings nya stadsdel på landet. Att kunna kombinera ett boende med närhet till naturen ser många som en möjlighet till att uppleva hög livskvalitet. Här finns idag ett nyetablerat bostadsområde och inför framtiden välkomnas nya möjligheter till att planera byggnation på ett attraktivt landområde.

Smart Housing Smålands processledare Mikael Ludvigsson var med och berättade om Smart Housing Småland och Agenda 2030.

Riksdagsledamot Emma Hult konstaterade -Vi behöver lyfta blicken och funderar på hur vi planerar samhället idag så att det fungerar väl också för våra barnbarn.

 

Talare på bilden är Peter Elfstrand från Tengbom som berättade om HSB Living Lab.