2018-11-22

Framtidens forskningsledare, Stefan Karlsson, siktar på superstarkt glas

Smart Housing Smålands temagruppsledare för transparent intelligens, Stefan Karlsson på RISE Glas, har beviljats tre miljoner kronor från Formas för att under tre år få fördjupa sig inom sitt forskningsområde tunnare och starkare glas för en hållbar produktion och konsumtion.

Glas används bland annat i byggnader, fönster, solfångare, displayer och telefoner. Kemisk härdning är en metod som nyligen nått kommersiell framgång och som används för att kunna göra tunna glas starka.

Projektet syftar till att öka förståelsen för de komplexa mekanismer som sker vid kemisk härdning för att kunna förbättra metoden och om möjligt ta fram ett superstarkt glas.

Genom att kunna göra tunna glas starkare kan man:
– minska utsläpp och koldioxidavtryck
– spara energi och råvaror
– få lägre transportkostnader
– hitta nya innovativa användningsområden för glas

Kontaktperson: Stefan Karlsson, RISE Glas, stefan.karlsson@ri.se, 010-516 63 57

Formas är ett statligt forskningsråd som finansierar forskning för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling. De har en årlig utlysning för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare.