2019-09-13

Framtidens hälsofrämjande boende i Kronoberg

Smart Housing Småland har tillsammans med olika regionala aktörer börjat diskutera hälsofrågor och hur man kan påverka dessa genom boendet. Syftet är att sammanföra olika aktörer från länet som på något sätt jobbar med, eller kan bidra till, att utveckla framtidens hälsofrämjande boende.

I en workshopserie arbetar nu olika representanter för Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, RISE och Växjö kommun för att se vilken konkret utmaning man skulle kunna fördjupa sig i och skapa mervärde till genom att arbeta tillsammans.

-Med den demografiska utmaningen inom vård och omsorgen krävs det ett större fokus på ändamålsenligt boende som är flexibla för både äldre men även funktionshindrade. En grundförutsättning är öppna ekosystem men även att regioner och kommuner vågar satsa på att storskaligt införa lösningar som bevisligen skapar en stor nytta för alla intressenter, konstaterar projektledaren Joakim Börjesson, RISE.