2018-11-21

Frida Johansson leder arbetet med utvecklingen av Svartbäcksmåla

Svartbäcksmåla är ett aktivitetsområde i Nybro kommun som kommunen vill utveckla till ett året-runt-område. Smart Housing Småland är med i diskussionerna kring hur man skulle kunna utveckla området.

Vi ställde några frågor till Frida Johansson, kommunens projektledare för Svartbäcksmåla.

Vem är du?
-Jag arbetar som markförvaltare/projektledare på Nybro kommun.

Vad är ditt uppdrag när det gäller Svartbäcksmåla?
-Mitt uppdrag är att projektleda utvecklingen av området och genomföra den beslutade handlingsplan som finns framtagen för områdets fortsatta utveckling. Projektets effektmål är att göra Svartbäcksmåla till ett område året runt med ökade möjligheter till aktiviteter även under barmarksäsongen. Attraktiviteten ska öka dels genom bättre information (hemsida/skyltning) och tillgänglighet och dels genom ett större utbud av aktiviteter och upplevelser. Området ska stärkas som ett besöksmål för turister och möjligheterna till naturupplevelser ska bevaras. Det bullerfria området ska värnas samt stärka samverkan mellan Pukeberg-Svartbäcksmåla-Krukebo.

Hur har ni dragit nytta av Smart Housing Småland?
-En fråga som också diskuteras i området är möjlighet till övernattning/uthyrningsboende, vilket inte finns idag. Smart Housing Småland har deltagit i workshops och diskussioner kring vilken målgrupp som boendet ska tilltala samt även presenterat inspiration till hur glas och trä kan användas för att göra boendet unikt med innovativa lösningar.

Vad har ni kommit fram till hittills?
-Det senaste som gjorts i projektet är att Kairos Future har arbetat fram en omfattande målgruppsanalys för ett boende i området. Målgruppsanalysens rekommendation är att sikta på en uppseendeväckande och unik boendeanläggning.

Vad är planen framåt?
-Planen framåt är att titta vidare på möjligheterna att utveckla ett boende i Svartbäcksmåla med utgångspunkt från målgruppsanalysen. En annan viktig fråga som också framkommer av analysen är vikten av att hitta rätt entreprenör som vill driva denna typ av anläggning.