2020-04-17

Fullt möjligt att bygga stora sjukhus i trä

Centrallasarettet i Växjö har byggts om och byggts till sedan 1879.  När Region Kronoberg beslutade att ett nytt akutsjukhus behöver byggas i Växjö dök en idé upp hos Smart Housing Småland – skulle Växjös träbyggnadsstrategi om att vara Europas första moderna trästad kunna gå att kombinera med sjukhusplanen?

Under hösten 2019 finansierade därför Smart Housing Småland en förstudie utförd av RISE för att klargöra vilka tekniska utmaningar som finns gällande brand, ljud, vibrationer och bärighet för sjukhus byggda i trä. I förstudien har man tittat på ett antal dokument som beskriver de krav som ställs för sjukhusbyggnader och noterat att kraven är ofta objektsspecifika, att flexibla lösningar eftersträvas i de flesta fall och brand och vibrationer tillsammans med stommens bärförmåga ofta är avgörande.

En mindre omvärldsanalys gjordes också för att se om det tidigare har byggts sjukhusbyggnader i trä i Norden:

­– Det vi kunde se var att det finns ett flertal tvåvåningsbyggnader ämnade för sjukvård, bland annat en vårdcentral i Lindesberg, men högre sjukhusbyggnader med trästomme kunde vi inte hitta, säger Magnus Falk, projektledare på RISE.

Gällande de tekniska utmaningarna så kan träbjälklag vara problematiska för exempelvis vissa röntgenmaskiner, som är väldigt tunga, men också för viss neurokirurgi som inte bör utföras på träbjälklag som kan vibrera. Utifrån kunskapsanalysen ser dock RISE inte några oöverstigliga utmaningar för de flesta sjukhusverksamheter, så slutsatsen är att det är fullt möjligt att bygga stora sjukhus i trä.

Från förstudie till huvudprojekt
I dagsläget försöker Smart Housing Småland hitta projektpartners för att starta ett stort huvudprojekt gällande sjukhus byggda i trä. Ett antal regioner har visat intresse, men även privata bygg- och arkitektföretag. Innovationsplattformen tittar även på möjliga medfinansiärer.

Läs förstudien här