2020-09-22

Gå med i den nya temagruppen ”Cirkulärt byggande”

Smart Housing Småland har startat en ny temagrupp för återbruk och återvinning inom byggande. Tanken är att detta ska bli en plattform för industrin att diskutera frågeställningar och lyfta utmaningar till hela branschen och samhället. Den 29 september bjuder temagruppen in till ett första möte.

Gruppen leds av Anders Widing, projektledare på RISE inom glastekniska frågor, cirkulära frågor och digitalisering, tillsammans med Carmen Cristescu, forskare på RISE med fokus på återanvändning inom träbyggande.

– Vi vill med temagruppen samla glas- och träbranschen kring en fråga så att de kan diskutera den öppet med varandra och med oss, för att driva arbetet med cirkulärt byggande framåt, säger Anders Widing.

Exempel på frågor som kan diskuteras i detta forum är:

  • Vilka utmaningar finns med återbruk?
  • Vilka möjligheter ser ni?
  • Vad görs i dagsläget?
  • Vad vill ni göra?
  • Vilket stöd behövs?
  • Vad kan göras gemensamt?

 

En fråga att diskutera är också vilka andra branscher som skulle behövas i denna diskussion för att skapa en hel bild och kunna nå önskade resultat.

Initialt möte för fortsatt samarbete

Tisdagen den 29 september kl. 13.00-14.00 bjuder temagrupp Cirkulärt byggande in till en digital initial presentation och diskussion och hoppas kunna lägga grunden till ett samarbete där frågan till slut skapar både möjligheter och resultat. Deltagande i temagruppen är kostnadsfritt.

Är du intresserad av att vara med på temagruppens första möte?

Kontakta Anders Widing, anders.widing@ri.se alt. 010-516 63 71