2023-12-08

Genombrott i byggnadsteknik: Transparent trä som laminat i glas

Teknologiska framsteg har gjorts där trä och glas kombinerats för att skapa ett nytt material för byggnadsapplikationer. Det transparenta trä-/glaslaminerade kompositmaterialet erbjuder enastående optiska, termiska och mekaniska egenskaper.

Projektet ”Transparent trä som laminat i glas” syftade till att förstå bearbetningen av sandwichstrukturer, utvärdera vidhäftningsegenskaperna mellan glaset och träet, och designa en prototyp för energieffektiva och robusta material för strukturella applikationer.

Tre olika lövträd – björk, bok och ask – användes för att skapa en mikrostrukturellt rik sandwichstruktur. Den unika kombinationen av trä och glas skapade ett material med stor potential inom byggindustrin och för smarta heminredningar, som t.ex. smarta fönster med UV- och temperaturrespons. Detta ger potential för smarta fönster som kan anpassa sig till olika miljöförhållanden och bidra till energieffektivitet.

Det transparenta trä-/glaslaminerade materialet har potential att revolutionera byggindustrin och skapa hållbara och intelligenta hemmiljöer. Materialets strukturella egenskaper som både transparens och styrka är avgörande. Dessutom öppnar integreringen av smarta teknologier upp möjligheter för avancerade hemautomationssystem.

Teknisk Projektledare: Céline Montanari (RISE), celine.montanari@ri.se

Projektledare: Mikael Ludvigsson (RISE)

Projektdeltagare: Lars Blomqvist, Illia Dobryden, Philip Josephson, Stefan Karlsson, Maria Lang, Ingemar Malmros, Peter Rättö (RISE)

Läs hela slutrapporten här: Transparent Trä som laminat i Glas

Obs! Bilden ovan är ett montage.