2021-03-24

Givande utblickar kring prefabricering i träbyggande

Kunskapsutbyte med forskare och aktörer inom arkitektur och industriell byggproduktion gav en bra bild av läget. Det var det givande med att delta i en virtuell kanadensisk seminarieserie kring prefablösningar för träbyggande, säger Lars Blomqvist, RISE.

Lars Blomqvist var en av deltagarna i seminarieserien med samlingsnamnet ”Future of Prefabrication Symposium”. Den arrangerades av University of British Columbia och flera kanadensiska lärosäten och centrumbildningar. Under fyra dagar i februari och mars fokuserade deltagare från en rad länder på arkitektonisk innovation, strukturtekniska överväganden och integrerade tillverkningsprocesser och tekniker.

Höja blicken

– Det är alltid nyttigt att höja blicken och inspireras av andra. Symposiet präglades av en vilja att lära och lyssna med ett stort mått av öppenhet. Det är givande, säger Lars Blomqvist.

Vi har mycket att lära av Nordamerika som har en lång tradition av träbyggande, även att uppföra större byggnader, konstaterar han.

– Samtidigt finns ett stort intresse för utvecklingen i Norden och övriga Europa. Vi i Sverige ligger långt framme så vi har inget att skämmas över – men vi kan definitivt inspireras av andra länder som Kanada, USA, Österrike och Schweiz.

Seminarierna fokuserade mycket på framtida design och innovativa tekniska lösningar. Webbplatsen https://prefabbuildingsymposium.com/ ger en bra bild av innehållet och länkar till presentatörernas organisationer.

Standardisering!

Lars Blomqvist tror att mer standardiserade koncept är en viktig pusselbit för framtidens byggande.

– Standardiserade processer kan göra byggandet billigare och enklare och jag tror att vi kan bidra genom att arbeta systematiskt och industriellt.

Årets symposium är avslutat men en fortsättning planeras för nästa år – och då förhoppningsvis som ett mer traditionellt möte där deltagarna möts på plats.

– Kanske kan intresset från svenskt håll bli lite större då. Forskarkonferenser är viktigt för kunskapsutvecklingen och här fanns också en rad arkitekter och representanter för industrin, säger Lars Blomqvist.