2019-04-02

Glasfasad – ny produkt för trähus

Skulle glas kunna skydda en träfasad mot fukt, UV-ljus, kemiska angrepp och slitage? Hur skulle det kunna se ut och fungera? Skulle det kunna fungera som en fasadlösning som visar fram både träet och glaset och samtidigt fungera vid prefabricering av husmoduler?

Målet i SHS-förstudien ”Glasfasad – ny produkt för trähus” var att utreda möjligheten att använda glas som ytskikt för träfasader i High6-projektet (se nedan). Glas skulle kunna skydda träfasaden och dessutom drastiskt minska underhållsbehov och samtidigt underlätta rengöring.

Två varianter har undersökts:
Glas limmat mot bärande trästruktur
Hur skulle ett fasadsystem där glas limmas direkt mot den bakomliggande bärande trästrukturen fungera? Här har man speciellt tittat på val av lim och fogmaterial för att klara träets rörelser, förhindra fuktinträngning och undersökt hur man ska klara långtidslaster.

I de förberedande diskussionerna slog man fast att fasaden troligen behöver vara ventilerad. De främsta problemen för konceptet är troligen fukt och värme som antingen kan hanteras aktivt eller passivt. I den här studien valde man att studera passiva metoder för att minska risken för fukt och värme i hålrum. Man provade att använda solkontrollglas, såg till att hålrum var slutna respektive naturlig ventilation.

Åtta koncept undersöktes för att identifiera lösningar som klarar både fukt och värme. Målet var att hitta en produkt med en relativ fuktighet under 75 % då detta är ett krav i Boverkets byggregler. Av de åtta koncepten var det två som bedömdes som lovande att vidareutveckla.

Laminerat glas och trä som fasadmaterial
Skulle ett träbaserat skivmaterial kunna lamineras ihop med glas och på så sätt skapa en helt ny typ av fasadmaterial? Själva lamineringsprocessen blir extra viktig då man sätter ihop material med så olika egenskaper som glas och trä. Processen och materialen som används måste optimeras för detta. Risken för delaminering utvärderades genom att det nya skivmaterialet utsattes för accelererade åldringstest i klimatkammare.

Man tog fram ett antal prover av skivmaterial där man varierade glas, laminat, tätning, trä och lamineringsmetod. Man hade planerat att köra en 24 veckors klimatcykling men fick avbryta efter åtta veckor då proverna var total delaminerade. Fortsatt test bedömdes minska möjligheterna att utvärdera resultatet.

Proverna indikerade att EVA-laminat lämpa sig bättre för laminering mellan glas och trä. Dock kvarstår frågeställning vilket laminat som klarar utomhusförhållanden bäst. I en vidareutveckling behöver man bland annat optimera lamineringsprocessen för vidhäftning mellan laminat och trä.

Önskad fortsättning
Projektgruppen skulle dels vilja gå vidare med ett av koncepten för glas limmat mot bärande trästruktur där man skulle vilja göra utökade beräkningar, vidareutveckla de tekniska lösningarna och ta fram prototyper. Dels gå vidare med fler varianter på laminering mot trä för att kunna ta fram en komplett fasadlösning.

Projektpartners: RISE (projektägare), Tengbom, Hancap, SIKA och GFAB.
Projektledare: Anders Widing, projektledare glas, RISE, 010-516 63 71, anders.widing@ri.se

High6
Det här är några av frågeställningarna som ställs i projektet High6 där man siktar på att bygga ett sexvåningshus i glas och trä i kombination med digitala plattformar. Läs mer om High6 här.