2017-11-28

Skulle glas kunna skydda och visa en träfasad?

Skulle glas kunna skydda en träfasad mot fukt, UV-ljus, kemiska angrepp och slitage? Hur skulle det kunna se ut och fungera? Skulle det kunna fungera som en fasadlösning som visar fram både träet och glaset och samtidigt fungera vid prefabricering av husmoduler?

Målet i SHS-förstudien ”Glasfasad – ny produkt för trähus” blir att utreda möjligheten att använda glas som ytskikt för träfasader i High6-projektet, se nedan. Glas skulle kunna skydda träfasaden och dessutom drastiskt minska underhållsbehov och underlätta rengöring.

Två varianter kommer att undersökas:
Glas limmat mot bärande trästruktur
Hur skulle ett fasadsystem där glas limmas direkt mot den bakomliggande bärande trästrukturen fungera? Här ska man speciellt titta på val av lim och fogmaterial för att klara träets rörelser, förhindra fuktinträngning och undersöka hur man ska klara långtidslaster. Beroende på vilket lim man väljer kan det också vara nödvändigt att integrera extra UV-skydd för limförbandet.

Laminerat glas och trä som fasadmaterial
Skulle ett träbaserat skivmaterial kunna lamineras ihop med glas och på så sätt skapa en helt ny typ av fasadmaterial? Själva lamineringsprocessen blir extra viktig då man sätter ihop material med så olika egenskaper som glas och trä. Processen och materialen som används måste optimeras för detta. Risken för delaminering kommer att utvärderas och det nya skivmaterialet kommer att utsättas för accelererade åldringstest i klimatkammare.

Projektpartners: RISE (projektägare), Tengbom, Hancap, SIKA och GFAB.

Projekttid: 1711-1804

Projektledare: Jerry Eriksson, RISE Glas, 010-516 63 55, jerry.eriksson@ri.se

High6
Det här är några av frågeställningarna som ställs i projektet High6 där man siktar på att bygga ett sexvåningshus i glas och trä i kombination med digitala plattformar. Läs mer om High6 här.