2019-06-27

Glasforskare möttes i Boston, USA – hybridglas och koldioxidfri glasproduktion på agendan

ICG, the International Congress on Glass är en organisation för erfarenhetsutbyte kring materialet glas. Sedan 80-talet arrangerar man vart tredje år en kongress där glasforskare och glastekniker från hela världen träffas och utbyter erfarenheter. Den 9-14 juni träffades drygt 900 personer från 45 länder i Boston, USA i ett event som samordnades med årsmötet för The American Ceramic Society Glass and Optical Materials Division.

Stefan Karlsson, glasforskare på RISE och Smart Housing Smålands ledare för temagruppen transparent intelligens var där och gjorde presentationer om täckglas för solceller och kemiskt härdat glas.

Här är några av de spännande saker som är på gång:

  • Hybrid-glas är ett hett forskningsämne för tillfället, en ny klass av glasiga material där både organiska och oorganiska ämnen ingår (därav hybrid-glas). Möjliga framtida applikationer finns inom gasseparation, katalys, gasrening, gas-förvaring (till exempel koldioxid eller vätgas), superkondensatorer eller som fast ledande material.
  • Modellering och maskininlärning för modellering av egenskaper och kemisk struktur av glas är ett hett ämne generellt – framförallt vad gäller mekaniska och termiska egenskaper.
  • Koldioxidfri glasproduktion är i och med EU-regleringen för att minska koldioxidutsläpp med 50 % till 2030 ett väldigt aktuellt ämne för glasindustrin. Även det internationella Paris-avtalet om koldioxidneutral produktion 2050 gör det angeläget. Vätgas står som en het kandidat för förnyelsebar glasproduktion.
  • Mekaniska egenskaper diskuterades i en egen session – ett ämne som är fortsatt hett inom forskningen.
  • Energieffektivitet och fönster diskuterades i en egen session. ACTILAZ presenterades av Saint-Gobain. Det är en ny laserbearbetningsmetod (laser annealing) som gör tunnfilmer mer energieffektiva (se videon och läs mer på hemsidan här).
  • EU-projektet LAWIN och dess resultat presenterades – Large Area Fluidic Windows
  • Både Vitro Architectural Glass (fd PPG Glass) och Sisecam – berättade om ”transparent intelligens” fast i andra ordalag.
  • Corning berättade om hur man inkorporerat Gorilla-glas i bilar för att göra vindrutor 30 % lättare och samtidigt dubblar motståndskraften för stenskott.

 

Vill du veta mer så går det bra att ladda ner The American Ceramic Society 25th International Congress on Glass (ICG 2019) ABSTRACT BOOK June 9–14, 2019 Boston, Massachusetts USA i pdf-format här.

Nästa ICG-kongress hålls 2022 i Berlin, Tyskland.