2019-06-25

Glasutveckling i fokus

I mitten av maj arrangerade RISE sin årliga temadag ”Den spännande glasutvecklingen” i Växjö. Deltagarna fick ta del av ett seminarieprogram som visade den bredd av forsknings- och utvecklingsprojekt RISE har inom såväl planglas, bilglas samt konst- och bruksglasindustrin.

Det handlade bland annat om starka, tunna glas som kan användas både i bilglasindustrin och byggbranschen, hur man kan förbättra glassmältning med ultraljud och artificiell intelligens och om nya produkter som tas fram med laminerat glas.

I år fick vi också höra gästföreläsningar där Volvo berättade om hur man samarbetar med RISE inom glasområdet och Göteborgs universitet bidrog med tankar kring framtidens fönster. På samma sätt som tidigare år kunde man också utforska de senast framtagna prototyperna. Bland annat det lysande glaset som vi berättat om i bloggposten här.

Glasets funktion och produktion
Dagen efter arrangerade Smart Housing Smålands temagrupp Transparent intelligens en förmiddag med föredrag och diskussion om glasets funktion och produktion. Även denna dag hade en bred målgrupp och vände sig till företagsrepresentanter inom glasbranschen och företag som på ett eller annat sätt använder glas.

Under denna halvdag kunde deltagarna bland annat höra om hur IKEA, en av världens största köpare av glas, arbetar med sina produkter. Därefter presenterades de möjligheter som öppnas med ett projekt där en icke-förstörande provningsmetodik av planglas använts för bedömning av glaskvaliteten. Projektet har drivits av Lunds tekniska högskola i samarbete med RISE och Smart Housing Småland. Deltagarna fick också lära sig mer om kompatibilitet för fogmassor för fönster och fasad och olika lamineringsfolier.