2019-11-08

Glasutvecklingen lyftes på branschdag i Pukeberg

Ett fyrtiotal personer samlades den 7 november till en glasbranschdag i Pukeberg. Ett genomgående tema var den utveckling som pågår mot ett mer hållbart och cirkulärt samhälle.

Samverkan akademi och näringsliv
Linnéuniversitetets rektor, Peter Aronsson, inledde dagen med att kraftfullt poängtera vikten av samarbete för att lösa dagens komplexa problem och bjöd in glasbranschen till att dra större nytta av samarbete med universitetet och dess studenter.

Kvalitetsklassning av glas
Professor Kent Persson från Lunds tekniska högskola berättade bland annat om ett spännande projekt som bygger vidare på de lovande resultaten i Smart Housingförstudien ”Kvalitetshöjning av glas – icke-förstörande provning av glasets hållfasthet”. Det handlar om att kunna kvalitetsklassa glas så att man kan utnyttja den otroligt stora inneboende styrkan i materialet och på så sätt kunna välja ut glas med rätt hållfasthet till rätt sammanhang. Detta tillsammans med bättre analysverktyg för att beräkna glas styrka och normer som gör att alla räknar på samma sätt skulle kunna göra så att vi minskar miljöpåverkan genom att kunna använda tunnare och starkare glas.

3D-printning av sandformar för glasgjutning
Jerry Eriksson, glasforskare på RISE, berättade om ett pågående projekt där man utforskar möjligheten att utnyttja metallindustrins teknik med 3D-printning av sandformar för glasgjutning. Potential finns att öppna för former som inte kunnat gjutas tidigare, snabba prototyper och minskad efterbearbetning.

High6-projektet – state-of-the-art inom prefabricering
Joao Pereira, arkitekt på Tengbom berättade om High6-projektet. Det är ett nytt koncept för sexvåningshus som är state-of-the-art inom prefabricering och som utvecklas i samverkan mellan Tengbom, OBOS och Smart Housing Småland. Första byggnaden uppförs i Kalmar 2020. Konceptet kommer sedan att användas både i Sverige och Norge. En flyttbar vägg som innehåller både skrivbord och säng är en av de smarta lösningar man provar. En annan är att generera energi till exempel från integrerade solceller som lagras i batterier för att kunna användas vid ett senare tillfälle.

Större eller mindre fönster framöver?
Oskar Storm, Technical Specifications Manager på Saint-Gobain berättade om EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda, EPBD som leder utvecklingen mot mindre och mörkare fönster och standarden EN 17037 som handlar om krav på dagsljus i byggnader och gör att vi borde ha större och ljusare fönster. Ett sätt att hantera detta är att optimera geometrierna så att ljusinsläppen är horisontella istället för vertikala berättade Oskar. Han tipsade också om energi- och effektbehovsberäkningprogrammet ESBO light som kan laddas ned från nätet här.

Saneringen av Glasriket
Det händer mycket på saneringsfronten av gamla glasbruksmarker. Björn Lindbom från Sveriges geologiska undersökning, SGU berättade om hur man lyckats samordna olika intressenter för att ta ett helhetsgrepp på saneringen av Glasriket. Han pekade också på den intressanta utvecklingen av återvinningsmetoder som RISE driver som gör att man behöver tänka om då man i en framtid skulle kunna återanvända det gamla glaset som ny råvara istället för att schakta bort det och deponera det som farligt avfall som man brukat. Anders Davidson, samhällsbyggnadschef för Nybro kommun berättade om hur man sanerat Pukeberg.

Det smarta skumglaset
Roger Borén, vd för Hasopor som tillverkar skumglas berättade om sin produkt som består av 80 % luft och 20 % glas som är en restprodukt som inte kan återvinnas från Svensk glasåtervinning. Den här fraktionen blir som skumglas ett utmärkt starkt och dränerande lättfyllnadsmaterial som nu används i anläggnings- och byggsammanhang.

Dynamiska fönster håller ute värme och släpper in ljus
Jerker Lundgren, vd på Chromogenics, ett företag som utvecklat och tillverkar en dynamisk film som lamineras in mellan glas. Han berättade om sin produkt som kan bli ljus eller mörk elektroniskt och som håller ute värme och släpper in ljus. Det är en möjlig lösning för att fortfarande kunna ha större fönster med bra utsikt jämfört med fönster med olika traditionella typer av mekanisk solavskärmning.

Bioglas gör att du slipper ilningar i tänderna
Ali Sharafat, docent på Linnéuniversitetet berättade bland annat om den forskning de bedriver inom området bioaktiva glas. En sorts glas som till exempel kan användas för att laga brutna ben istället för att använda metall. Han gav exempel på en studie där man ersatt ben i örat på patienter som förlorat hörseln som sedan fått den tillbaka. Största användningen idag är dock i bioaktiv tandkräm som stärker tandens yta och kan förhindra ilningar.

Hållbart, cirkulärt och fossilfritt
Dagen avslutades med en presentation av Smart Housing Smålands processledare Mikael Ludvigsson, glasforskare på RISE, som bland annat berättade om Smart Housings nya vision att skapa en innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä. Han pekade på att samtidens och framtidens boende och byggande måste vara hållbart, cirkulärt och fossilfritt och det kan man underlätta genom att tänka på att designa för framtiden, digitalisera, underhålla och behålla, ifrågasätta affärsmodeller, använda avfall som råvara, prioritera förnybara material och samverka för att skapa mer.

Nybro kommun/Pukeberg, Linnéuniversitet/Lidlab och Smart Housing Småland var huvudarrangörer av Glasbranschdagen som genomfördes i samverkan med Glasbranschföreningen, Planglasföreningen, Glasforskningsföreningen, RISE och Riksglasskolan.