2016-08-12

Grattis "Mölle by the Sea" som blev nominerat till både glas- och träpris!

Här är en byggnad och arkitektbyrå att hålla ögonen på. Mölle by the Sea blev i år nominerat till både Svenskt träs Träpriset 2016 och Glasbranschföreningens Glaspris 2016. Det är en privat villa från Elding Oscarsons arkitektbyrå.

Nu blev det här inte det vinnande bidraget men låg i topp i för både glas och trä i och med att det nominerats till bägge prisen.

Så här skriver de själva om villan. ”Vår och beställarens ambition i Mölle har varit att återuppväcka platsens insomnade arkitekturtradition och föra den vidare i vår tid. Volymen har hållits låg utan sockel och takresning. Den terrasserade tomten vetter mot Öresund, men byggnaden skyr konventionen att vända alla rum mot en och samma utsikt – här finns flera kvaliteter runt om, med sten- och tegelmurar, växtlighet och en gammal iskällare inkörd i backen.

Byggnadsformen delar upp tomten i olika uterum och ger en mjukt avdelad sekvens interiört. Formen bryter också upp byggnadsvolymen till en svåröverblickbar helhet, från vissa vinklar slående, från andra vinklar nätt.

På bottenplanet, ett pilotis-rum inslaget i järnfritt glas, med skjutdörrar och odelade rutor på upp till nästan sju meters bredd, bildar trädgården och stenmurarna rummet. Den övre volymen är lyft på slanka stålpelare i ett tvärt möte mellan glas och ramsågad douglasgran i jumboformat.”

Glaspriset
Glaspriset är Glasbranschföreningens tävling om bästa glasbyggnadsprojekt, hela eller delar av glasbyggnad som delas ut vart annat år. Bedömningen baseras utifrån kriterierna arkitektur – funktion – innovation. Läs mer om de nominerade bidragen och vem som vann här.

Träpriset
Träpriset är ett arkitekturpris som delas ut vart fjärde år, till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i. Läs mer om nomineringarna och vem som vann här.