2018-11-16

Grattis Sverige som fått tre nya Vinnväxtmiljöer

Smart Housing Småland är en av Sveriges Vinnväxtmiljöer. Nu har vi fått tre nya med fokus kring hälsotjänster, att skapa en innovationsmiljö för framtidens lantbruk och klimatledande processindustri.

DigitalWell Arena, Värmland
Initiativet ska utveckla ett tillväxtskapande ekosystem för användardriven innovation av individanpassade digitala hälsotjänster. Digitalisering inom offentlig verksamhet kan öka tillgängligheten inom välfärden och samtidigt öka kvalitet och kostnadseffektivitet.
Processledare: Jeanette Köster, Compare

Agtech 2030, Östergötland
Lantbruket genomgår en teknologisk omställningsprocess och möter därmed stora utmaningar. Målet är att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet. Innovationsmiljön ska även arbeta med utveckling av nya affärsmodeller och annat som påverkas av den nya teknologin.
Processledare: Per Frankelius, Linköpings universitet

Klimatledande Processindustri, Västra Götaland
I Västsverige finns merparten av Sveriges raffinaderikapacitet och Sveriges största kemiindustrikluster. Initiativet ska leda till en övergång från en industriregion baserad på fossila råvaror till en region där industrin är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror.
Processledare: Caroline Löfgren, Johanneberg Science Park