2022-03-17

Green Building Concept – anpassas till Kinas byggmarknad

För att kunna möta upp den ökande efterfrågan av träbyggande i Kina och för att tydligt positionera europeiska företag och europeisk träbyggnadsteknik har European Wood i samverkan med Smart Housing Småland utvecklat ett koncept för grönt samhällsbyggande. Detta benämns Green Building Concept Kina då det är anpassat till villkor och förutsättningar som råder inom den omfattande kinesiska byggmarknaden.  

En enorm modernisering av samhället och byggverksamheten i sin helhet pågår i Kina sedan ett par decennier. I landet används därigenom betong, stål och andra fossila byggmaterial i en omfattning som orsakar enorma koldioxidutsläpp. De förhållandena uppmärksammades inte minst blev i samband med världsutställningen i Shanghai 2010.

Att koldioxidutsläppen är ett stort samhällsproblem är känt för såväl den kinesiska regeringen som myndigheterna. Av det skälet har intresset successivt ökat för att använda mer av modern träbyggnadsteknik och andra inslag för att förbättra koldioxidbalansen inom samhällsbyggnadssektorn.

Grönt samhällsbyggande

I Kina har såväl representanter för europeisk som kanadensisk träbyggnadsindustri varit närvarande under lång tid. Kunskap om kinesisk byggmarknad likväl som export av “know-how” har kontinuerligt funnits med på agendan. Nu under 2022 startas ett projekt för grönt samhällsbyggande.

– Genom projektet är tanken att skapa en processtruktur som systematiskt kan bearbeta marknaden och leverera erbjudanden anpassade för den kinesiska byggmarknaden för europeiska träbyggnadsföretag. Bakgrunden är att European Wood under två decennier jobbat med den kinesiska byggmarknaden, och dess speciella villkor, säger Zhi Wang, ansvarig hos RISE för projektet.

Projektettiden omfattar ungefär 10 månader och tanken är att anpassa “hela paket” till de specifika förutsättningar som präglar den kinesiska byggmarknaden. De viktigaste inslagen handlar om marknadsföring och ökad förståelse – know-how, för hur byggmarknaden i Kina fungerar. Det i sin tur skapar förutsättningar för en etablering av europeiska – och svenska – träbyggnadsföretag.

Lansering av Green Building Concept

Målgruppen i projektet är fastighetsbolag, lokala myndigheter samt arkitekter och konstruktörer. Planen är att lansera konceptet under tredje kvartalet 2022.

– Green Building Concept handlar om att bygga upp standardiserade budskap och marknadsföringskoncept samt öppna upp för europeiska företag inom träbyggnadssektorn, säger Zhi Wang.

Kontaktuppgift: Zhi Wang, RISE, Smart Housing Småland. Mail: zhi.wang@ri.se

 

Bild: Taiyuan Botanical Garden Kina. Delugan Meissl Associated Architects. Foto: CreatAR ©